GRAD ZRENJANIN

Nepokretna kulturna dobra, odnosno spomenici kulture u okviru  Prostorne kulturno – istorijske celine ,,STARO JEZGRO ZRENJANINA” od velikog značaja za Republiku Srbiju!

Trg slobode;
br. 2 GRADSKA NARODNA BIBLIOTEKA
br. 4 RIMOKATOLIČKA CRKVENA OPŠTINA (PLEBANIJA)
br. 5 GRAND HOTEL ,,VOJVODINA” (danas Komercijalna banka)
br. 6 RIMOKATOLIČKA CRKVA (KATEDRALA)
br. 7 NARODNO POZORIŠTE
br. 7a ZGRADA MUZIČKE ŠKOLE
br. 8 BISKUPSKI ORDINARIJAT
br. 10 ŽUPANIJSKA PALATA (ZGRADA SKUPŠTINE GRADA)

Subotićeva ulica;
br. 1 PALATA FINANSIJA (NARODNI MUZEJ)
MALI GVOZDENI MOST

Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića;
neparna strana;
br. 1  BUKOVČEVA PALATA (Ulica Pupinova 2)
br. 17 ZGRADA ŠTAGELŠMITA
br. 21 ROBNA KUĆA NAMEŠTAJA ,,BENCE I SIN” (danas ,,Simpo”)
br. 23 ZGRADA GAJE ADAMOVIĆA
br. 27 ZGRADA GUSTAVA FROMBAHA
br. 29 ZGRADA SAMUELA FRAJNDA
br. 31 ZGRADA VILMOŠA HERCFELDA (Ulica Svetosavska 11)
br. 33-35 ZGRADA EKSPOZITURE DRŽAVNE HIPOTEKARNE BANKE
br. 37 ZGRADA ČEDE UDICKOG
br. 39 ZGRADA JOVANA EKŠTAJNA
br. 41 ZGRADA HRANIMIRA KUPUSAREVIĆA
br. 43 ZGRADA FIRME ,,JAKŠIĆ-AMBROZI” (Ulica Svetosavska 3)
br. 45 ZGRADA PORODICE POPOVIĆ-PECI (Ulica Svetosavska 1)
br. 47 PALATA SRPSKE ŠTEDIONICE (Ulica Svetosavska 2)
br. 49 KUĆA ŽIVKA VUKOVA
parna strana;
br. 4  ZGRADA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVENE OPŠTINE (Gimnazijska 1)
br. 6  ZGRADA VILMOŠA GRINBAUMA (Gimnazijska 3)
br. 8  ZGRADA VLADISLAVA CIKALJA
br. 10 ZGRADA PRVE HRVATSKE ŠTEDIONICE (Gimnazijska 7)
br. 18 PALATA DAUN (bivša Robna kuća Beograd) (Gimnazijska 15)
br. 20 PALATA MENCER
br. 22 ZGRADA LIPOTA GOLDŠMITA
br. 26 ZGRADA FILKOVIĆA
br. 30 ZGRADA KARLA HELMBOLDA (Šeherezada)
br. 34 PALATA PANJI (Ulica Svetozara Markovića 1)

Ulica Svetozara Markovića;
br. 2 PALATA ŠANDORA KOVAČA
br. 3 ZGRADA NIKOLE KILBAHA

Gimnazijska ulica
br. 2 RIMOKATOLIČKA (PIJARISTIČKA) CRKVA I ZGRADA GIMNAZIJE
kuće pod brojevima: 1,3,4,6,7,8,12,14,15,16,18,19,20,21,22 i 24.

Trg dr Zorana Đinđića
br. 1 ZGRADA VELIKOBEČKEREČKE ŠTEDIONICE (Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin)
br. 3 KUĆA IGNJATA LEVIJA, (Mesna zajednica ,,Centar”)

Svetosavska ulica
br. 2 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA USPENJA BOGORODICE (SVETOSAVSKA CRKVA)
Kuće pod brojevima: 2a (PAROHIJSKI DOM SPC), 4 (KUĆA DR SLAVKA ŽUPANSKOG), 9,11,23-25 (TRGOVAČKA KUĆA TUNER) i 31 (VILA DR JULIJA KINSLERA).

Ulica dr Slavka Županskog
br. 1 ZGRADA TREĆE GIMNAZIJE i TRGOVAČKE AKADEMIJE,(Srednja Elektrotehnička škola ,,Nikola Tesla”)
br. 2 DOM NARODNOG ZDRAVLJA, (Centar za socijalni rad, Republički zavod za statistiku)
br. 3 i 3/a ZGRADA SIROMAŠNIH ŠKOLSKIH SESTARA ,,DE NOTRE DAME” SA KAPELOM KARLA BOROMEJSKOG, (Zgrada OŠ ,,Vuk Karadžić” i bivša Srednja Medicinska škola)
br. 5 FOTOGRAFSKI ATELJE IŠTVANA OLDALA (Izložbeni salon Istorijskog arhiva)

Ulica kralja Petra Prvog
br. 1 ZGRADA STARE POŠTE
br. 3 ZGRADA SRPSKE ZADRUŽNE BANKE (Dom Sindikata)
br. 4 ZGRADA KOMITETA SKJ
br. 6 ZGRADA AUSTROUGARSKE BANKE (,,Ogrev”)

Ulica narodne omladine
br. 2 REFORMATSKA CRKVA
br. 2a PAROHIJSKI DOM REFORMATSKE CRKVE
br. 3 ZGRADA TRGOVINSKO – INDUSTRIJSKE KOMORE (Dom vojske)
br. 4 ZGRADA OKRUŽNOG UREDA ZA OSIGURANJE RADNIKA I AMBULANTA (Zubna poliklinika i zgrada hitne medicinske pomoći)

Ulica Miroslava Tirša
br. 4 DEČJI DOM

Jevrejska ulica
brojevi 2 (HOTEL ,,CENTRAL”) i 12 (DOM HEVRE KADIŠE)

Sarajlijina ulica
brojevi: 1 (RABINAT), 4 (JEVREJSKA ŠKOLA), 5, 5a i 10.

Obala pionira
brojevi: 4 (ZGRADA JULIJA KRAUSA), 6 (FABRIKA NAMEŠTAJA ,,BENCE I SIN”) i 8 (ZGRADA AVGUSTA NAPHOLCA)

Pupinova ulica
brojevi: 7,9,11,17 i 23-25-25a (KUĆA TRGOVCA RISTIĆA)

Nemanjina ulica
brojevi: 3 i 11-11a

Ulica Slobodana Bursaća
br. 1 (BEGEJSKA VODNA ZAJEDNICA), 2,3,4,7 (ŽENSKI INTERNAT MESINGER), 10-12,14,16,20 i 24

Ulica Cara Dušana
br. 4 ERDEŠOV INTERNAT (Dom učenika Srednjih škola «Angelina Kojić – Gina»)

Petefijeva ulica
br. 4. SANATORIJUM DR KLAJČA (Plućna bolnica ,,dr Vase Savića”) i 27 KUĆA REŽE MAERA

Ulica Ive lole Ribara
brojevi: 2 (NAJAMNA GRADA JOHANA MOLNARA) i 7 (KUĆA APOTEKARA LIPOTA MENCERA)

Saveznička ulica 
brojevi: 3a i 5 (KUĆA PORODICE TIVADAR)

Obilićeva ulica
TORANJ VATROGASNE ČETE

Ulica brigadira Ristića
brojevi: 1 (KUĆA LEKARA VUKOVA) i 2 (ZGRADA JAVNE BERZE RADA)

Karadžićeva ulica
br. 3a i 5

Obala Sonje Marinković
br. 2a SOKOLSKI DOM
kuće pod brojevima: 2b,4,6,8-10,16 i 18

Kej 2. oktobra
br. 1 PALATA PRAVDE
kuće pod brojevima: 3,5,7,9,11,17,19,21 i 23

Gundulićeva ulica
brojevi: 2 (KUĆA JOZEFA ŠTAGELŠMITA) i 4 (KUĆA ADVOKATA ŽARTKA JAKŠIĆA)

Objekti u zaštićenoj okolini Prostorno kulturno – istorijske celine ,,Staro jezgro Zrenjanina”

Zmaj Jovina ulica:
br. 1b DOM CRVENOG KRSTA

Plankova bašta
bb. SPOMENIK POGINULIM CRVENOARMEJCIMA ,,ROTONDA” 

Ulica carice Milice
brojevi:  21 (VILA POLIĆ) i 23 (VILA BRINIG)

Ulica vojvode Petra Bojovića
br. 2 PIVАRA LAZARA DUNĐЕRSKOG

Žitni trg
br. 1 ZGRADA JOZEFA AMBROZIJA I FABRIKA SAPUNA
br. 2 PALATA LAZARA DUNĐERSKOG

Miletićeva ulica
br. 3b STARI MAGACIN

Ulica Đorđa Stratimirovića
broj: 2a VILA ŽARKA DAJIĆA

Dr Emila Gavrila
br. 15 HIGIJENSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spomenici kulture (izvan Prostorne kulturno-istorijske celine ,,Staro jezgro Zrenjanina”)

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA VAVEDENJA BOGORODICE (VAVEDENJSKA CRKVA), Ulica cara Dušana (veliki značaj)

SANDIĆEVA KUĆA, Karađorđev trg 21 (veliki značaj)

KUĆA PROFESORA BORJANOVIĆA, Ulica vojvode Petra Bojovića 6

KUĆA TODORA MANOJLOVIĆA, Ulica vojvode Petra Bojovića 31

KUĆA NARODNOG HEROJA SERVO MIHALJA, Ulica Patrijarha Pavla 50

RODNA KUĆA NARODNOG HEROJA STEVICE JOVANOVIĆA, Ulica Đorđa Stratimirovića 14

PINOVA VILA, Ulica Ive Lole Ribara 13

ELEKOVA VILA, Ulica Petra Drapšina 15

VILA SLIKARA JOŽEFA VARKONJA, Kej 2. oktobra 27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objekti u postupku utvrđivanja za nepokretno kulturno dobro (spomenik kulture):

HONVEDSKA KASARNA (danas poljoprivredna škola), Ulica Makedonska 2

SLOVAČKA EVANGELIČKA CRKVA SA PAROHIJSKIM DOMOM, Ulica cara Dušana 16 i 18.

STARA GRADSKA KLANICA SA UPRAVNOM ZGRADOM, Ulica Toše Jovanovića 89 i 91

Prostorno kulturno – istorijske celine u postupku utvrđivanja za nepokretna kulturna dobra

ULICA STEVICE JOVANOVIĆ SA KOMPLEKSOM KASARNE

DANIČIĆEVA ULICA

KOMPLEKS TORONTALSKE FABRIKE ŠEĆERA

Objekti u postupku brisanja iz centralnog registra nepokretnih kulturnih dobara (spomenika kulture):

Kuća narodnog heroja Servo Mihalja, Ulica Patrijarha Pavla 50