Robna kuća nameštaja ,,Bence i sin” (danas ,,Simpo”)

Kategorizacija: Spomenik kulture od velikog značaja
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića 21
Katastarska parcela br. 4850 KO Zrenjanin
………………………………………………
Prvi vlasnik: Bence Antal i Mikša (vlasnici fabrike nameštaja ,,Bence i sin”)
Vreme gradnje: 1909. godina
Projektant: arh. Detky Ištvan
Stil: secesija sa elementima neobaroka
Restauracija fasade i adaptacija enterijera: 1988. godina

Bеnceоvа robna kućа је prvа mоdеrnа zgrаdа lеvоg frоntа ulicе i predstavlja svеdоčаnstvо tеndеnciје prеtvаrаnjа cеntrа Zrеnjаnina оd stаmbеnоg i stаmbеnо-pоslоvnоg u izrаzitо trgоvаčkо-pоslоvni cеntаr. Оvо је prvа zgrаdа јеdinstvеnоg trgоvаčkоg sаdržаја, prvа sаvrеmеnа rоbnа kućа.

O njenom trgovačkom karakteru svedoče prostrani otvori prizemlje i sprata. Iznad njih se nalaze polja dekorisana plitkom malterskom i gipsanom secesijskom ornamentikom. U krovnoj zoni rizalita nalazi se balustrada sa vitkom baroknom atikom iza koje je piramidalni krov pokriven eternit pločama. Primenjeno stilsko rešenje fasade rezultat je neskrivenog ugledanja na zgradu robne kuće Varenhaus ,,Wertheim kaufhaus” u Berlinu, arhitekta Alfreda Mesela, ali u minijaturnoj verziji.

Prilikom restauratorskih radova nisu vraćeni originalni drveni okviri izloga i portala prizemlja već su iskopirani spratini okviri, kao i fijale na krovnoj zoni od kojih su ostali samo postamenti.


Ulična fasada


Izgled fasade (druga decenija 20. veka)


Robna kuća ,,Bence” 1910. godina
U enterijeru prizemlja se nalaze dva čelična pseudojonska stuba.


Reklama iz novina