Kulturna dobra

Nepokretna kulturna dobra dele se na:

Oni su razvrstani u tri kategorije, u zavisnosti od svog značaja: kulturna dobra od izuzetnog značaja, kulturna dobra od velikog značaja i kulturna dobra. Dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, po Zakonu o kulturnim dobrima, imaju isti tretman kao i utvrđena kulturna dobra.

Na teritoriji srednjeg Banata nalazi se 113 spomenika kulture, dve prostorno kulturno – istorijske celine, jedno znamenito mesto i jedno arheološko nalazište. (U okviru Prostorno kulturno – istorijske celine ,,Staro jezgro Zrenjanina” nalazi se 45 spomenika kulture).

Po kategorijama i stepenu zaštite:

Od izuzetnog značaja
1 spomenik kulture

Od velikog značaja
1 prostorno kulturno – istorijska celina
1 znamenito mesto
1 arheološko nalazište
69  spomenika kulture

Od značaja
1 prostorno kulturno – istorijska celina
33 spomenik kulture

Teritorija srednjeg Banata obuhvata:

* Grad Zrenjanin

* Naseljena mesta u okviru grada Zrenjanina

* Opština Novi Bečej

* Opština Nova Crnja

* Opština Sečanj

* Opština Žitište