Kontakt

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
Trg dr Zorana Đinđića 1, 23000 Zrenjanin
Tel/fax. 023 564 366
mail adrese: spomkultzr@gmail.com

PIB: 103255037
Matični broj: 08804516
Tekući računi:
840-857664-61
840-31030845-45

Kontaktirajte direktno zaposlene:

Milan Kovačević, direktor
062 1150 217

Gordana Stoin, sekretar
064 811 66 46

Dragana Šijak, viši stručni saradnik, arhitekta – konzervator
064 811 66 45

Spomenka Urošević, viši stručni saradnik, arhitekta – konzervator
064 811 66 47

Željko Popov, stručni saradnik, arhitekta – konzervator
066 866 05 10

Vesna Karavida, viši stručni saradnik, istoričar umetnosti – konzervator
064 811 66 40

Vesna Majstorović, viši stručni saradnik, istoričar umetnosti – konzervator
064 811 66 61

Bojan Kojičić, viši stručni saradnik, istoričar umetnosti – konzervator (dokumentarista)
064 811 66 49

Branislav Milić, viši stručni saradnik, etnolog – konzervator
064 811 66 41

Dejan Žigić, stručni saradnik, arheolog – konzervator
064 815 97 15

Nada Knežević, viši organizator materijalno finansijskih poslova
064 811 66 65

Svetlana Popov, organizator opštih poslova
064 811 66 44

*svi tekstovi, kao i najveći broj fotografija, autorska su dela stručnjaka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, pa Vas molimo da nas obavestite ukoliko želite da iskoristite deo nekog teksta ili fotografiju. Takođe, kompletne tekstove i slike možete koristiti za sopstvene potrebe, ali ne i objavljivati ih na drugim mestima bez našeg znanja i saglasnosti. hvala na razumevanju!