Kuća Todora Manojlovića

Kategorizacija:Spomenik kulture od velikog značaja
Adresa: Ulica vojvode Petra Bojovića 31
Katastarska parcela br. 6645, K.O. Zrenjanin
…………………………………………………………..

Prvi vlasnik: Janoš Meršbaher (János Merschbacher), građevinski majstor
Vreme gradnje: 1914. godina
Projektanti:  Pányi & Merschbacher, građevinski majstori
Stil: secesija
Restauratorski radovi: 2010. godine

Kuću je za  sebe podigao građevinski majstor i preduzimač Janoš Meršbaher. Nakon Drugog svetskog rata, od 1944. u kući je živeo i radio pesnik, dramski pisac, prevodilac i kritičar Todor Manojlović, do svoje smrti 1968. godine.(Todor Manoljović)

Kuća je visoka prizemnica, pravougaone osnove, postavljena na regulacionu liniju ulice.  Naglašenog je centralnog rizalita  koji se završava visokim zabatom koji asocira na baroknu kiblu ali ima secesijsku izvijenost. U sredini zabata je veći tavanski otvor u obliku četvorolisnog cveta. Iza zabata je visoki strmi krov, pokriven biber crepom. Fasada je vremenom izgubila svoju originalnu dekoraciju.

Tokom 2010. godine novi vlasnik kuće je adaptirao prostor za svoje potrebe.  krov je obnovljen, postavljena je nova građa i nov biber crep. Fasada je delimično urađena po merama Zavoda

Kuća Todora Manojlovića
Kuća Todora Manojlovića