Sandićeva kuća

Kategorizacija:Spomenik kulture od velikog značaja
Adresa: Karađorđev Trg 21
Katastarska parcela br. 4197, K.O. Zrenjanin
………………………………………………………….

Kuća je podignuta 1790 godine. Građena je od naboja i ima krov na dve vode pokriven trskom sa naglašeno isturenom strehom duž dvorišne strane. Čelom je okrenuta ulici, sa dva prozora čiji su ramovi duboko uvučeni.

Celom dužinom dvorišne fasade ide trem bez stubova. Sa te strane nalaze se troje vrata. Jedna vrata vode u unutrašnjost stambenog dela koga sačinjavaju kuhinja u sredini i dve sobe sa strane. U kuhinji je je nekada postojalo otvoreno ognjište, ali je danas zatvoreno. Druga vata vode u komoru, koja je služila za ostavu hrane, pića i buradi, i treća vrata vode u štalu. Štala je zidana od cigala i oblepljena blatom i verovatno je kasnije dozidana.

Na čeonoj strani je postavljena ploča sa natpisom koja obaveštava da je u ovoj kući živeo Aleksandar Sandić (1836-1908), književnik i pisar Vuka Karadžića. Studirao je pravo i slovensku filologiju u Beču. Bio je profesor gimnazije u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu i učestvovao u radu Matice srpske i novosadskog Srpskog narodnog pozorišta. Preveo je desetak pozorišnih komada, proučavao staru srpsku književnost i bavio se publicistikom.

Kuća je jedan od retkih sačuvanih primera koji ukazuju na način građenja stambenih prostorija krajem XVIII veka i predstavlja tipičnu panonsku kuću iz vremena kada ona još ne dobija trem kao opšte obeležje i stoga ima veliki značaj u sagledavanju razvoja stambenih objekata na ovom prostoru.

Konzervatorski radovi na kući nisu obavljeni a danas se nalazi u kritičnom stanju.