Zgrada Čede Udickog

Kategorizacija:Spomenik kulture
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića br.37
Katastarska parcela br. 4867, K.O. Zrenjanin
………………………………………………………….

Prvi vlasnik: familija Pejić (pretpostavka)
Vreme gradnje: prva polovina 19. veka
Projektant: nepoznat
Rekonstrukcija: 1914. godine, Goldberg Mihaly – sajdžija
Stil: prvobitno – klasicizam, rekonstrukcija – secesija

Zgradu je kupio Goldberg Mihalj početkom 20. veka od familije Pejić, i tom prilikom izvršio određene prepravke i preoblikovao fasadu u stilu seceije. U prizemlju se nalazila njegova sajdžijska radnja, a na spratu salonski stan. (Goldberg je bio Jevrejin poreklom iz Poljske, koji je u Velikom Bečkereku otvorio svoju sajdžijsku radnju 1898. godine i vodio je sve do dolaska fašista, koji su ga streljali u Beogradu 1941.godine). Goldberg je prodao zgradu dvadesetih godina 20. veka i premestio se u zgradu pored Bukovčeve palate i tamo ostao do svoje tragične smrti.
Od dvadesetih godina 20. veka do nacionalizacije (1959. godine), zgrada je bila u vlasništvu porodice Udicki.

Danas, i ako uređene ulicne fasade, zgrada se nalazi u lošem stanju. Krov je dotrajao i prokišnjava. To se naročito može videti na dvorišnoj fasadi koja je potpuno zapuštena, ali je ostala u izvornom obliku.


Ulična fasada


Detalji fasade


Dvorišna fasada

Bojan Kojičić, istoričar umetnosti

Literatura:
Dokumentacija i fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
D.Čolić, Učešće Jevreja u razvoju privrede Banata, Jevrejski istorijski muzej 4, Beograd 1979.