Zgrada firme ,,Jakšic – Ambrozi”

Kategorizacija:Spomenik kulture
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića br.43
Katastarska parcela br. 4870, K.O. Zrenjanin
…………………………………………………………….

Prvi vlasnik: Velikobečkerečko Društvo za osiguranje i depozit ,,Napholc-Bart”
Vreme gradnje: 1886. godina
Projektant: ing. Pelzl Ferencz
Stil: istoricizam (neorenesansa)

Zgradu je podiglo Velikobečkerečko Društvo za osiguranje i depozit ,,Napholc-Bart” 1886. godine prema projektu gradskog inženjera Ferenc Pelcla. Od 1914. godine vlasnik zgrade je Torontalska agrarna banka, a tek od 1925., trgovačka firma ,,Jakšic-Ambrozi”. (Franja Jakšic i Teodor Ambrozi).
U prostorijama na spratu se nalazi JKP čistoća i zelenilo, dok su u prizemlju dva lokala.

Zgrada pripada atrijumskom tipu objekata jer izlazi na Svetosavsku ulicu i sa bočnim krilima čini zatvoreno unutrašnje dvorište.
Zgrada predstavlja jednu od najreprezentativnijih primeraka stilske arhitekture sa kraja 19. veka, poslovno trgovačkog sadržaja. Fasada obiluje raskošnom plastičnom dekoracijom, koju čini bogata štuko i gipsana ornamentika, a polihromiju joj daje opeka u terakot boji.
Obrada enterijera odgovara javnoj nameni objekta. Pored zanimljivo obrađenih detalja štuko dekoracije po zidovima hola i stepenišnog prostora, posebna pažnja je obraćena na ukras od kovanog gvožđa koja prati ogradu stepeništa i balkona.

Radovi na obnovi krova i dela fasade izvedeni su u jesen 2015. godine. Prizemnoj zoni treba vratiti prvobitan izgled formiranjem otvora koji prate osu i širinu gornjih otvora.
IMG_0619 sm
2015. godina


Ulična fasada


Crtež rekonstrukcije fasade


Hermes (rimski Merkur) – Bog trgovine prikazan je sa svojim atributima: petasom – putnim šeširom sa krilima, trozubcem i kaducejem – štapom obavijenim zmijama.


Portal sa košnicom u prekinutom frontonu

——————————————————————————————————————————————-

Zgrada u Ulici Svetosavska 3

Investitor: Udruženje za štednju i zajam ,,Napholc-Bart”
Vreme gradnje: 1886. godina
Projektant: ing. Pelzl Ferencz
Stil: akademizam (neorenesansa)
Stanje: loše
Vlasništvo: mešovito

Napomena: U ovom delu zgrade se nalaze luksuzni stanovi koje je banka davala u najam i od toga ubirala prihode od kojih je izdržavala zgradu.
Potrebno je zgradu sanirati i restaurirati fasadu.


Ulična fasada

Detalj


Unutrašnje dvorište