Palata Srpske Zadružne banke (Dom sindikata)

Kategorizacija: Spomenik kulture od velikog značaja
Adresa: Ulica kralja Petra Prvog br.3
Katastarska parcela br. 4834 K.O. Zrenjanin
………………………………………….
Prvi vlasnik: nepoznat
Vreme gradnje: pedesete godine 19. veka
Projektant: nepoznat
Stil: klasicizam na prelazu u romantizam
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rekonstrukcija: 1920. godina
Ivesstitor: Srpska zadružna banka
Projektant: arh. Dragiša Brašovan
Stil: pozni klasicizma

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zgrada je izgrađena na šipovima, jer se ranije na tom prostoru nalazilo korito rukavca Begeja. Ne zna se ko ju je podigao ali se zna da je u jednom periodu u 19. veku, bila u vlasništvu dr Pavla Demka. U 19. veku u zgradi se nalazio hotel ,,Pešta”, a u hotelskoj sobi broj 6, 1872. godine počeo je sa radom prvi nedeljni list ,,Torontal”.


Izgled fasade pre rekonstrukcije (1915. godina)

Rekonstrukcija 1920. godine

Zgrada je rekonstruisana u akademskom maniru po projektu jedanog od najznačajnijih srpskih arhitekata – Dragiše Brašovana, u periodu dok je radio kao gradski arhitekta u Velikom Bečkereku (1919-1920). Nakon završenih radova na rekonstrukciji, u zgradi je počela sa radom Srpska zadružna banka.

Zgrada je nakon rekonstrukcije dobila potpuno drugačiju fasadu i enterijer. Pored raskošne fasade, koja obiluje dekorativnom plastikom iz repertoara klasicizma (pilastri sa kanelurama i jonskim kapitelima, arhitravne natprozorske grede sa dentikulama, girlande, glave merkura sa rogovima izobilja, akantusovo lišće, centralni trougaoni timpanon na rizalitu), zgrada ima raskošno obrađen enterijer prizemlja; glavni ulazni hodnik i dve šalter sale koje se nalaze u prostorijama prizemlja okrenutim ka Ulici kralja Petra.
Skoro celokupnu površinu zida jedne prostorije, zauzela je zidna slika sa alegorijskom predstavom ,,Bogatstvo Jugoslavije”, ruskog slikara imigranta – Aleksandra Lažečnikova iz 1921. godine.

Dragiša Brašovan je pored angažmana na rekonstrukciji ove građevine, radio i na rekonstrukciji stambene kuće ondašnjeg Velikog župana Torontalske županije – dr Slavka Županskog, (Ul. Svetosavska br.4) i enterijera Pozorišta. Izvedeni projekti su mu Sokolski dom (Ul. Obala Sonje Marinković br.1/2) i vila dr Zoltana Perišića na obali Begeja, koja je porušena šezdesetih godina 20. veka.


Ulična fasada


Centralni rizalit


Portal


Ugao zgrade


Dvadesete godine 20. veka

ENTERIJER

IMG_5212 sm
hodnik

Untitled-1 sm
šalter sala 1

Untitled-2 sm
šalter sala 2

slika smANJENO
zidna slika ruskog slikara Aleksandra Ivanoviča Lažečnikova (1872-1944)
alegorijska tema ,,Bogatstvo Jugoslavije”

Literatura:
Dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin.
А. Stаnојlоvić, Pеtrоvgrаd, Pеtrоvgrаd 1938
J. Knežević,Ruska umetnost u srednjem Banatu, Zrenjanin 1995