Zgrada Srpske pravoslavne crkvene opštine

Kategorizacija:Spomenik kulture
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića br.4 (Gimnazijska 1)
Katastarska parcela br. 5830, K.O. Zrenjanin
……………………………………………………………

Prvi vlasnik: Srpska pravoslavna crkvena opština
Vreme gradnje: 1896. godine
Projektant: Hornung i Nandor Hof (Hornung und Hoff)
Stil: romantizam
Restauratorski radovi: 2004. godine (ulična fasada i krov)

Srpska pravoslavna crkvena opština оsnоvаnа је 1868. gоdinе nа оsnоvu cаrskоg ukаzа, čimе је uspоstаvlјеnа pоtpunа sаmоuprаvа crkvеnе оpštinе na teritoriji Austrougarske monarhije. U svom vlаsništvu posedovala je pеt zgrаdа u grаdu, od kojih dаnаs pоstоје sаmо dvе; palata Srpske štedionice (Dom pravoslavne crkvene opštine), na uglu ulica krаlја Аlеksаndrа i Svеtоsаvskе, i ova – u glavnoj gradskoj ulici pod brojem 4.

Zgrada je građena kao najamna palata. Izlazi na Gimnazijsku ulicu, a zajedno sa svojim bočnim krilima formira zatvoreno – atrijumsko dvorište.

Restauratorski radovi
na fasadi i krovu izvedeni su pod nadzorom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada, prilikom kojih je vraćana originalna forma prizemnih portala. Osnovna zidna ravan je urađena u klinker opeci.


Ulična fasada


Atrijumsko dvorište


Fasada u Gimnazijskoj ulici 1