SLOVAČKA EVANGELIČKA CRKVA I PAROHIJSKI DOM

SLOVAČKA EVANGELIČKA CRKVA, Cara Dušana 16
Prvi vlasnik: Slovačka Evangelička crkvena opština
Vreme izgradnje: 1837. godine
Projektant: nepoznat
Stil: klasicizam

Slovačka Evangelička crkva je u postupku utvrđivanja za kulturno dobro!

U Veliki Bečkerek evangelisti  su počeli da se doseljavaju u drugoj polovini 18. veka. Pripadali su slovačkoj, a delimično nemačkoj narodnosti. Bečkerečka crkvena opština osnovana je 1795. godine.

Slovačka evangelička crkva se nalazi na uglu Cara Dušana i Slovačke ulice. Izgrađena je 1837. godine, a toranj joj je podignut tek devet godina kasnije. Slovačka (Totska) crkva predstavlja skladnu arhitektonsku celinu sa baroknim i klasicističkim elementima. Jednobrodna crkva sa ravnom tavanicom,  na zapadu ima pripratu sa galerijom na kojoj se nalaze orgulje i polukružni oltarski prostor na istoku.

crkva sm


enterijer crkve (oltar i hor sa orguljama)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

PAROHIJSKI DOM SLOVAČKE EVANGELIČKE CRKVE, Cara Dušana 18
Prvi vlasnik: Slovačka evangelička crkvena opština
Vreme izgradnje: 1927. godina
Projektant: Ing. Nikolas Kreps
Stil: pozni klasicizam

Na mestu stare dotrajale parohijske zgrade iz 19. veka izgrađena je nova prema planovima građevinskog inženjera Nikolasa Krepsa. Tom prilikom je i crkva obnovljena. Ova visoka prizemnica je izvedena u stilu poznog klasicizma, ali su sa ulične fasade ulonjeni svi ukrasi. Arhitravni frontoni na konzolicama iznad prozorskih otvora, pilastri na ugaonim rizalitima i friz od metopa i triglifa, predstavljali su dekorativni ansambl ove skladne građevine. Jedino su ostali trougaoni zabati rizalita sa polukružnim otvorima. Zahvaljujući sačuvanom planu, jednoj staroj fotografiji i očuvanim elementima na dvorišnim fasadama, moguće je vraćanje izgleda fasade iz perioda izgradnje. Ima osnovu u obliku slova L sa jednim dvorišnim krilom. Ulaz u zgradu je sa dvorišne strane.

Parohijski dom sa crkvom povezuje dekorativna ulična ograda od kovanog gvožđa. Zgrada Parohijskog doma zajedno sa crkvom čini stilsku i arhitektonski skladnu celinu.

DSC00029 sm

slovacka crkva
Slovačka evangelička crkva i Parohijski dom između dva svetska rata
……………………………………………………………………………………………………………………………….

U okviru zaštićene okoline Slovačke Evangeličke crkve, nalaze se tri u nizu
građanske kuće koje su frontom okrenute ka Slovačkoj ulici.