Gundulićeva ulica

Početak Gundulićeve ulice (do broja 10) deo je Prostorne kulturno – istorijske celine ,,Centar Zrenjanina”. Ulica se prostire u pravcu sever – jug i izlazi na Kej 2. oktobra i obalu Jezera III. Sa parne strane se nalazi niz prizemnih kuća ujednačene visine i arhitektonske vrednosti, a sa neparne strane ulice se prostire dvospratno krilo Palate pravde i zgrade zatvora – spomenika kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju. Ovi objekti izgrađeni su tek početkom 20. veka, u periodu kada se ovaj deo grada urbanistički razvijao i arhitektonski uobličavao.

Pod zaštitom su kuće sa brojevima: 2,4 i 6.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kuća Jozefa Štagelšmita
Gundulićeva br. 2

Prvi vlasnik: Jozef Štagelšmit (Joszef Stagelschmidt)
Vreme gradnje: 1909. godina
Projektant: Hof Nandor, građevinski majstor
Stil: neobidermajer

Kuću je podigao Jozef Štagelšmit, jedan od članova moćne porodice industrijalaca. Familija Štagelšmit je imala u svom vlasništvu nekoliko zgrada u gradu – najveća je jednospratna najamna palata u glavnoj ulici pod brojem 17, zatim kuća na Keju 2. Okrobra br. 9, Obale Sonje Marinković br. 2 itd.

Kuća ima razuđenu L osnovu sa dvorišnim krilom i centralnim uličnim rizalitom. Ima četvorovodan krov pokriven crepom i uvučenu natkrivenu kolsku kapiju. Građevina je primer reprezentativne građanske kuće koja je udovoljavala visokim stambenim standardima vlasnika. Enterijer, koji je pretrpeo značajne adaptacije tokom godina, ima sačuvana dva stuba sa ukrasnim kapitelima koja su krasila nekadašnji dnevni boravak.

Kuća je izgubila fasadnu dekoraciju u nekim ranijim sanacijama, a koja se sastojala od natprozorskih polja u kojima su se nalazile girlande i venci. Jedino što je preostalo su potkrovne konzolice i ukrasni lonci oluka.

Fasada kuće je obnovljena, a enterijer adaptiran u ugostiteljski lokal 2008. godine. Prilikom obnove, nije vraćena nedostajuća fasadna plastika, jer za to investitor nije imao sredstava.

DSCF5227 sm
izgled fasade nakon obnove 2008.
fasada sm
izgled fasade iz originalnog plana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuća advokata dr Žarka Jakšića

Gundulićeva br. 4

Prvi vlasnik: Rokić Stevan
Vreme gradnje: 1905. godine
Projektant: nepoznat
Stil: neorenesansa

Kuća ima dugačko ulično krilo i jedno dvorišno krilo. Kompoziciju fasade čini ujednačen ritam otvora i pilastara između njih i ajfort kapija na kraju. Godina 1934. je dr Žarko Jakšić postao vlasnik i izvršio adaptaciju i dogradnju u dvorišnom delu.
Kuću je obnovio sadašnji vlasnik po Uslovima Zavoda 2008. godine

spojeno sm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuća Mesnik Imrea
Gundulićeva br.6

Prvi vlasnik: Mesznik Imre
Vreme gradnje: 1902. godine
Projektant: nepoznat
Stil: eklektika

Kuća je imala osnovu u obliku ćiriličnog slova П, dugački ulični front i dva dvorišna krila. Bila je deo neprekinutog uličnog niza, ali rušenjem susedne zgrade nekadašnje kožare Ekštajn i izgradnjom saobraćajnice na tom mestu, ostala je ogoljenog bočnog zida. U pitanju je bila najamna kuća sa dva ulična stana u koje se ulazilo iz ajnfort prolaza.
Godine 2007. je srušen levi deo sa ajnfort kapijom bez saglasnosti Zavoda.

Gunduliceva br 6 sm
DSCF3343 deo
rušenje desnog krila 2007.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Izvori:

Dokumentacija i fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
Dokumentacija Istorijskog arhiva Zrenjanina:
Fond F.1 Inventar zbirke karata i planova (1752-1992) – H. Regulacija grada sa planovima zgrada (1851-1961)
Fond F.3 Veliki Bečkerek, grad sa uređenim senatom (1769-1918)
S.Bakić, Urbanističko i arhitektonsko nasleđe Zrenjanina, Građa za proučavanje spomenika kulture Zrenjanin XXII-XXIII, Novi Sad 2008.
Dokumentacija iz Katastra nepokretnosti Grada Zrenjanina