Ulica brigadira Ristića

Samo početak ulice brigadira Ristića, koja se prostire u pravcu sever-jug, ulazi iz pravca zapada u zaštićenu zonu Prostorne kulturno – istorijske celine ,,Centar Zrenjanina”. U ovom delu ulice se nalaze tri vredna objekta koji će se nadalje čuvati.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vila u Brigadira Ristića 1

Prvi vlasnik: nepoznat
Vreme gradnje: kraj 19. veka
Projektant: nepoznat
Stil: eklektika (neobarok)

Prizemna, slobodnostojeća vila pravilne kvadratne osnove, pokrivena je četvorovodnim mansardnim krovom. Ima ulazni naeks sa dvorišne strane takođe pokriven mansardnim krovom. Krovni pokrivač je od glaziranog biber crepa zelene i oker boje. Od crepova oker boje formirane su šare u obliku povezanih slova latinice V, pri vrhu krova. Sa svake strane krova naleze se po dve ukrasne badže od cink lima. Severna fasada postavlјena je na regulacionu liniju Brigadira Ristića, na kojoj je i dekorativna ograda koja je puna u donjoj polovini, a transparentna u gornjoj, izrađena od livenog gvožđa. Glavni ulaz, do koga vode stepenice, naznačen je barokno izvijenim frontonom.

Još uvek se ne zna ko je izgradio ovu porodičnu vilu. izvedena je u duhu neobaroka, a pojedini dekorativni detalji podsećaju na detalje sa Županijske palate, te je sasvim moguće da je nastala u približno isto vreme.

Devedesetih godina 20. veka je, prilikom obnove kuće, tavanski prostor adaptiran u poslovni te su se na krovnim ravnima pojavili i ležeći krovni pozori. Konzervatorsko restauratorski radovi na fasadi izvedeni su 2007. godine. tada je i produžena ograda prema prevlaci. Kuća je očuvana u izvornom obliku.

DSC06632sajt
dvorišni ulazni rizalit
DSC06627sajt
ulična fasada
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zgrada Javne berze rada (Sindikalni dom)
Brigadira Ristića 2

Prvi vlasnik: Grad Petrovgrad
Vreme gradnje: 1938. godina
Projektant: arh. Đorđe Tabaković
Stil: moderna

Zgrada Javne berze rada izvedena je prema projektu Đorđa Tabakovića, jednog od najznačajnijih vojvođanskih arhitekata modernog pravca u arhitekturi. Moderna arhitektura koju Tabaković primenjuje u projektovanju zrenjaninske podružnice berze rada išla je ispred svog vremena. Ona je na specifičan način najavila posleratnu arhitekturu međunarodnog modernizma.

Radnički domovi i berze rada bili su u međuratnom periodu novine u graditeljskoj praksi jugoslovenskih zemalja. Nova država je izgradnjom ovih objekata, odnosno  organizovanjem službe rada i zapošljavanja, želela da se usredsredi na rešavanje narasle socijalne problematike. Sve veći broj radnika je dolazio u regionalne centre tražeći posao, te im je trebalo obezbediti privremeni smeštaj, ishranu i prostor za sindikalna okupljanja.

Izgradnja zgrade podružnice Javne berze rada počela je na jesen 1938. godine, a završena krajem sledeće godine. Zgrada je koncipirana kao ugaona dvospratnica, zaoblјenih ivica, razuđene osnove i ravnih fasadnih površina sa visokim prizemlјem koje je obloženo pločama travertita. Ima plitak limeni krov.

Posle rata zgrada se zvala Sindikalni dom, a danas se u njoj nalazi sekcija za održavanje pruga Železnice Srbije. Zgrada izgleda zapušteno, a u poslednje tri decenije nisu izvedeni značajniji radovi na obnovi fasade i enterijera. Pre više od  deset godina, jedino ulaganje odnosilo se na pobolјšanje energetske efikasnosti kancelarija zamenom originalne stolarije pvc stolarijom. Zgrada trenutno oslikava finansijsko stanje vlasnika i celokupnog železničkog saobraćaja u Srbiji.

DSC00372sajt
Ulicna fasada zgrade Javne berze rada copy sajt

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dom vatrogasaca
Brigadira Ristića 2a

Prvi vlasnik: Petrovgradska vatrogasna četa
Vreme gradnje: 1939. godina
Projektant: nepoznat
Stil: rana moderna

Objekat izgrađen pred sam početak Drugog svetskog rata u duhu arhitekture rane moderne. Svojim položajem i kubusima zgrada naglašava početak Obale Sonje Marinković. Ugaona, jednospratna zgrada ima osnovu u obliku latiničnog slovas L. Postavlјena je na regulacione linije brigadira Ristića i magistrale. Pravougaona krila su izduženih ravnih fasada, jednostavne obrade. Monotonija fasada prekinuta je na sučelјavanju krila gde se javlјa polukružni ugao kojim  se završava jednospratno krilo iz magistrale,  i vertikalni paralelopiped, ravnih stranica i krova, koji nadvisuje krilo iz brigadira Ristića za jednu spratnu visinu. Iznad ulaza se nalazi terasa koja se oslanja na jedan betonski stub.

Čuvaće se u autentičnom izgledu. Potrebno je obnoviti fasade i ujednačiti iz koloristički tako da se zgradi vrati utisak graditelјske celine. Takođe je potrebno  uskladiti sve portale po dimenzijama, izgledu i materijalima izrade.

Brigadira Ristica sl. 2 sajt

…………………………….

Izvori:
Dokumentacija i fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
MITROVIĆ, Vladimir. Arhitekta Đorđe Tabaković. Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine, 2005.
MITROVIĆ, Vladimir. Arhitektura XX veka u Vojvodini. Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine: Akademska knjiga, 2010.
KOJIČIĆ, Bojan. Prilog biografiji Đorđa (Đurica) Tabakovića – projektantski opus u Zrenjaninu, Ivan i Đorđe Tabaković, graditelјi srpske kulture XX veka. Matica srpska, Novi Sad 2018.

Nedeljnik
Banatska pošta, Vatrogasna svečanost u Petrovgradu, 17. avgust 1939.