Miletićeva ulica

Jedan deo današnjeg Žitnog trga je bio početak Miletićeva ulica. Izgradnjom magistrale (Bulevara Milutina milankovića) prostor trga se proširuje, a objekti u Miletićevoj pod brojevima 1 i 3, postaju deo niza objekata novoformiranog trga. U ovom nizu nema građevina od istorijsko – arhitektonskog značaja, dok niz prema Begeju predstavlja obodnu zonu zaštićene okoline PKIC sa interesantnim magacinskim i stambenim objektima.

Br. 1 Magacin na Begeju

Prvobitna namena ovog objekta je magacin za skladištenje robe. Danas je pretvoren u ugostiteljski objekat. Fasada je očuvana u potpunosti, ali je enterijer preoblikovan za novu namenu. Krov je obnovljen 2011. godine.