OKRUŽNI URED ZA OSIGURANJE RADNIKA I AMBULANTA (STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA I ZGRADA HITNE MEDICINSKE POMOĆI)

Narodne omladine 4

Prvi vlasnik: Vilmoš Majer
Vreme gradnje: 1913. godine
Projektant: Hoff Nandor
Stil: eklektika sa elementima secesije

Zgrada je zidana kao luksuzna jednospratna vila smeštena u blizini centra grada. Razuđene je osnove, u obliku slova H, sa uvučenim središnjim delom na kome se nalazi najinteresantniji motiv cele građevine – lođa oblikovana u duhu renesansnih Paladijanskih vila. Fasada je obogaćena gipsanom plastikom u vidu prepleta girlandi iznad otvora, a lođa ima udvojene stubove sa jonskim kapitelima, ogradom i atikom od balustera. Uglovi vile istaknuti su piramidalnim krovom sa dekorativnim lukarnama.

Godine 1922. u Kraljevini Jugoslaviji formiraju se okružni uredi za osiguranje radnika. Jedan takav ured dobio je Veliki Bečkerek za smeštaj svoje administracije. Okružni ured je kupio 1928. godine zgradu od Dunavske banke. Ova zgrada je bila dovoljna samo za smeštaj kancelarija i administracije. Za ambulantu sagrađena je u dvorištu jedna nova zgrada, sa centralnim grejanjem, kupatilom i mehanoterapijom. Danas se u zgradi nalazi Stomatološka poliklinika.


AMBULANTA OKRUŽNOG UREDA ZA OSIGURANJE RADNIKA (ZGRADA HITNE MEDICINSKE POMOĆI)
Narodne omladine 4

Investitor: Grad Veliki Bečkerek
Vreme gradnje: 1929. godina
Projektant: ing. Pavle Ninkov
Stil: eklektika sa elementima moderne

U dvorištu, iza zgrade današnje Stomatološke poliklinike, nalazi se zgrada hitne medicinske pomoći, podignuta 1928. godine kao ambulanta Okružnog ureda za osiguranje radnika. Izgrađena je prema projektu lokalnog inženjera Pavla Ninkova u eklektičkom duhu.