Kuća Ignaca Levija

Kategorizacija: Spomenik kulture
Adresa: trg dr Zorana Đinđića br. 3
Katastarska parcela br. 4887, K.O. Zrenjanin
…………………………………………………………..

Prvi vlasnik: Ignac Levi (Lőwy Ignatz) – trgovac
Vreme gradnje: 1884. godine
Projektant: Hanslian (Hanslian), građevinski majstor i preduzimač
Stil: neorenesansa

Na mestu današnje zgrade nalazila se kuća Natošević Paje koju je 1884. godine kupio jevrejin Levi Ignac i na njenom mestu podigao svoju kuću. U prilog tome svedoči i kartuš bočnih frontona kuće na kome su prikazani inicijali IL. Ignjac Levi bavio se trgovinom žita u periodu od 1888. do 1906. godine. Kuća je bila u vlasništvu porodice Levi sve do 1936. godine kada ju je otkupila tržna družina ,,Lojd” i u njoj smestila Građansku kasinu sa čitaonicom. Nakon Drugog svetskog rata kuća je nacionalizovana. Danas se u njoj nalazi Mesna zajednica ,,Centar”, slot klub i u podrumskim prostorijama noćni klub.
Fasada kuće je restaurirana devedesetih godine 20. veka po merama Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada.


Ulična fasada


Kapija i gipsana dekoracija u vidu ženskih figura koje u ruci drže vence.


Inicijali vlasnika kuće u kartušu sa rogovima izobilja


Tridesete godine 20. veka (autor fotografije arh. Đorđe Tabaković)

Literatura:

Dokumentacija Arhiva grada Zrenjanina
Dokumentacija i fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
D.Čolić,Jevrejski istorijski muzej – Zbornik 4, Učešće Jevreja u razvoju privrede Banata – Prilozi za monografiju o Jevrejima u Banatu, Beograd 1979.
Gros Becskereker Wochenblatt No. 48, 1884: 783