Zgrada stare pošte

Kategorizacija: Spomenik kulture od velikog značaja
Adresa: Ulica kralja Petra Prvog br.1
Katastarska parcela br. 4835/1 KO Zrenjanin
………………………………………………
Prvi vlasnik: Mađarska kraljevska blagajna
Vreme rekonstrukcije: 1901. godina
Projektant: ing. Adolf Harmat
Stil: eklektika

Zgrada iz 19. veka je rekonstruisana 1901. godine, prema projektu kraljevskog inžinjera Harmat Adolfa, za potrebe Маđаrske Krаlјеvske pоšte i tеlеgrаfa, koja se do tada nalazila u Sarajlijinoj ulici u kući pod brojem 10. Nakon Prvog svetskog rata, pošta nastavlja sa radom ali kao Glavna poštanska uprava u Petrovgradu ,,Pošta, telegraf i telefon Petrovgrad I”. Pošta se tu nalazila do pedesetih godina 20. veka, odnosno do izgradnje nove zgrade u Pupinovoj ulici.

Prilikom radova na obnovi prizemlja 2010. godine, vraćen je centralni ulaz na središnjem rizalitu.
U skorijoj prošlosti u zgradi se nalazio Radničkli univerzitet i bioskop na otvorenom ,,Bašta”.

U dvorištu zgrade se nalazio slikarski atelje u kom je budimpeštanski slikar Pal Vago naslikao kompoziciju ,,Defile banatskih spahija pred carem Franjom Josifom”, u periodu od 1897 – 1898.


Ulična fasada


Centralni rizalit


Detalj dvorišne fasade


Fotografija, početak 20. veka. Razglednica sa motivom stare pošte (Magyar király posta és távirda)

izvori:
Dokumentacija i fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
Wohemblat 42 19.10.1901
Wohemblat 43 ,,Das neue Postpalas” 19.10.1901