Zgrada Vilmoša Hercfelda (Lazara Pire)

Kategorizacija:Spomenik kulture
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića br.31 (Svetosavska 11)
Katastarska parcela br. 4864, K.O. Zrenjanin
…………………………………………………………….

Prvi vlasnik: Jovan D. Pira, trgovac (prvi vlasnik)
Vreme gradnje: tridesete godine 19. veka
Projektant: nepoznat
Rekonstrukcija: 1897. godine – Vilmoš Hercfeld, trgovac (novi vlasnik)
Stil: prvobitno – klasicizam, nakon rekonstrucije – eklektika

Zgradu je podigla, tridesetih godina 19. veka, trgovačka porodica cincarskog porekla –  Pira. Krajem 19. veka novi vlasnik je postala jevrejska trgovačka porodica Hercfeld, koja je u zgradi imala radnju cipela.

Interesantno je napomenuti da su trgovinske radnje u glavnoj ulici, takozvanoj čaršiji, početkom 19. veka bile gotovo sve u rukama trgovaca Srba. Međutim, kako je vreme prolazilo, bilo je sve više slučajeva da su, ne samo trgovačke radnje nego i same zgrade, prelazile u vlasništvo Jevreja! Na prelazu iz 19. u 20. vek, u glavnoj ulici su svoje zgrade posedovale sledeće porodice: Mencer, Goldšmit, Frajnd, Ekštajn, Hercfeld, Vajs, Ajzenšteter, Grinbaum i Levi.

Zgrada је dvоrišnim krilоm spојеna sа sprаtnim objektom čiја fаsаdа izbija nа frоnt slеpе ulicе Svetosavske pod brojem 11. Fasada je rekonstruisana krajem 19. veka kada dobija današnji izgled. Međutim, na dvоrišnоj fasadi, u еntеriјеru, u pojedinim kоnstruktivnim еlеmеntimа i оbrаdi fаsаdе zgrade оriјеntisаne ka slеpoj ulici, оčuvаni su, mаdа u vrlо trоšnоm stаnju, kаrаktеristični аrhtitеktоnski i stilski еlеmеnti klasicizma. Prizеmni deo zgrade ka glavnoj ulici је dеgradirаn formiranjem dvа pоrtаlа rаzličitih mаtеriјаlа, dimеnziја i оblika. U periodu kada je zgrada rekonstruisana, celo prizemlje je bilo obloženo drvenim dekorativnim portalima i izlozima.
Neophodna je restauracija postojeće fasadne dekorativne plastike, vraćanje kordonskog venca i ornamenata na poljima u zoni atike, ali i usaglašavanje prizemnih izloga vraćanjem izgleda iz perioda rekonstrukcije kuće.

 


Ulična fasada


Detalj fasade


Buduća obnova fasade – Predlog rešenja fasade (autor: arh Aleksandar Bauer)

———————————————————————-


Devastirana fasada zgrade u Ulici Svetosavska 11

Bojan Kojičić, istoričar umetnosti

Literatura:
Dokumentacija i fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
D.Čolić,Jevrejski istorijski muzej – Zbornik 4, Učešće Jevreja u razvoju privrede Banata – Prilozi za monografiju o Jevrejima u Banatu, Beograd 1979.
 

Više informacija o porodici Pira pročitati na: http://banateka.blogspot.com/2010/11/pira-zrenjaninska-porodica-cincarskog.html