Rimokatolička crkvena opština (Plebanija)

Kategorizacija: Spomenik kulture od velikog značaja
Adresa: Trg slobode br.4
Katastarska parcela br. 4367 K.O. Zrenjanin
……………………………………………..
Prvi vlasnik: Rimokatolička crkvena opština
Vreme gradnje: 1867. godina
Projektant: nepoznat
Stil: neorenesansa

Zgrada rimokatoličkog župnog ureda podignuta je otprilike u isto vreme kada i katolička crkva i deo je manjeg kompleksa zgrada koje pripadaju Rimokatoličkoj crkvi. Zgrada Župnog ureda je  prizemna građevina osnove u obliku slova „L“ čije kraće krilo izlazi na trg, a duže je  paralelno postavljeno sa podužnom osovinom crkve. Fasada je komponovana simetrično, sa blago isturenim centralnim rizalitom koji je naznačen atikom sa balusterima. Fasadna plastika, karakteristična za renesansnu epohu, svedena je i skoncentrisana oko prozora.

Godine 1981. potkrovlje je adaptirano u stambeni prostor. Na krovnoj kosini prema trgu postavljeni su krvni prozori (badže) koji formom narušavaju sklad samog objekta.
Tokom 2001. godine izvedeni su radovi na dogradnji objekta, na prostoru između glavnog krila i zgrade Biblioteke. Dograđeni deo, sa podrumom i potkrovljem u kojem su smeštene kancelarije, oblikovno i stilski je usklađen sa starim delom zgrade.
Radovi na obnovi fasade i zameni prozora izvedeni su 2011. i 2017. godine

Dokumentacija i fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada