Aktuelnosti

Konzervatorski radovi na obnovi zgrade bivšeg Grand hotela – Vojvodina
By     |    Feb 28, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Konzervatorski radovi na obnovi zgrade bivšeg Grand hotela – Vojvodina

Krajem 2012. godine završeni su radovi na obnovi krova i fasade zgrade bivšeg Grand hotela – Vojvodina iz 1886. godine – danas zgrade Komercijalne banke i hotela ,,Vojvodina”, koja se nalazi na glavnom gradskom trgu – još jedan je primer dobre saradnje između investitora i Zavoda za zaštitu spomenika kulture zrenjanin! Konzervatorski nadzor: Igor Kovač – dia, Bojan Kojičić -istoričar umetnosti Izvođač radova: PD ,,Euro Domus“ D.o.o, Zrenjanin i ,,As […]

Read more
Ugrožen arheološki lokalitet sa ostacima jedne od najstarijih crkava u Banatu
By     |    Dec 26, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Ugrožen arheološki lokalitet sa ostacima jedne od najstarijih crkava u Banatu

Na obali Tamiša kod Farkaždina, na humkastom uzvišenju nalaze se temelji crkve koja bi mogla biti jedna od nastarijih otkrivenih u srpskom delu Banata. Fluvijalnom erozijom humka je presečena, tako da su sada u njenom profilu vidljivi temelji izgrađeni od naizmeničnih slojeva nabijene zemlje i opeke, kao i grobovi ukopani oko njih. Na osnovu fragmenata keramike i nalaza novca, lokalitet bi mogao da se datuje u period od 11. do […]

Read more
OTKRIVEN JOŠ JEDAN KELTSKI GROB
By     |    Nov 26, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

OTKRIVEN JOŠ JEDAN KELTSKI GROB

Otkriven još jedan keltski grob s kraja IV i početka III veka p.n.ere. Pred kraj zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetu „Radna zona Jugoistok 1 Zrenjanin“ otkriven je Keltski grob sa svim prilozima koje je imao pokojnik. Na oba zgloba donjih okrajaka otkrivene su identične bronzane nanogvice kakve su otkrivene kod uništenog groba 2009. godine. Metalna fibula nalazila se u predelu clavikule a ispod desne strane grudnog koša nalazio se mali […]

Read more
Obnova spomenika kapetanu Đorđu Radivojeviću
By     |    Oct 15, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    1 Comment

Obnova spomenika kapetanu Đorđu Radivojeviću

  Nedavno su završeni radovi na postavljanju novog spomenika kapetanu Georgiju Radivojeviću! Spоmеnik kаpеtаnu Đоrđu Rаdivојеviću pripаdа kаtеgоriјi spоmеnikа iz оslоbоdilаčkih rаtоvа Srbiје. Pоdignut је 1823. gоdinе u znаk sеćаnjа nа јеdаn znаčајаn istоriјski dоgаđај vеzаn zа prоšlоst Bаnаtа. Nаlаzi sе nа trоmеđi sеlа Bоtоš, Оrlоvаt i Тоmаšеvаc na teritoriji Grada Zrеnjаnina. Stојi nа prirоdnоm uzvišеnju dеsnе оbаlе Таmišа, а sа dеsnе strаnе nеkаdаšnjеg cаrskоg drumа prеmа Lukićеvu. Skrоmnоg је […]

Read more
Dvorci na teritoriji srednjeg Banata
By     |    Oct 13, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    4 Comments

Dvorci na teritoriji srednjeg Banata

Mađarska reč za dvorac [kastély] latinskog je porekla i označava samostalni stambeni objekat koji svojim spolјašnjim izgledom ukazuje na privilegovan društveni položaj vlasnika. Dvоrci na teritoriji Banata uglavnom spаdаju u tip pоlјskih (rurаlnih) dvоraca kојi su izgrаđеni vаn urbаnih grаdskih nаsеlја, а pо prаvilu su оkružеni еkоnоmskim zgrаdаmа čiја је ulоgа bilа omogućavanje funkciоnisаnja imаnjа tоkоm cеlе gоdinе. U pogledu funkciја, dvorac je bio objekat za stanovanje ali i centar […]

Read more
Međunarodna konferencija u Češkoj  “Upotreba industrijskog nasleđa u cilju razvoja turizma”
By     |    Oct 12, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Međunarodna konferencija u Češkoj “Upotreba industrijskog nasleđa u cilju razvoja turizma”

Delegacija Regionalnog centra za društveno ekonomski razvoj – Banat, Grada Zrenjanina i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin je u periodu od 11. do 13. septembra boravila u službenoj poseti Republici Češkoj na poziv načelnika Hradec Kralove regiona g-dina Lubomira Franca. Povod za posetu bio je nastavak uspešne saradnje započet početkom godine potpisivanjem Sporazuma o saradnji između dva regiona i definisanje konkretnih projekata i aktivnosti za naredni period. Takođe, povod […]

Read more
izložba ,,GRADITELJSKO I HIDROTEHNIČKO NASLEĐE U VOJVODINI”
By     |    Sep 25, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

izložba ,,GRADITELJSKO I HIDROTEHNIČKO NASLEĐE U VOJVODINI”

U petak, 14.09.2012. godine u 19. h u holu Kulturnog centra Zrenjanina otvorena je izložba pod nazivom „Graditeljsko i hidrotehničko nasleđe u Vojvodini“ Autor izložbe je Branislav Milić – etnolog, Viši stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, a oganizatori izložbe su Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin i Kulturni centar Zrenjanina. Izložba će trajati do 29. 09. 2012. godine. Izložbom su obuhvaćeni najreprezentativniji primerci objekata i strojeva podignutih […]

Read more
Obaveštenje arheologa
By     |    Sep 10, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Obaveštenje arheologa

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin prati zemljane radove na teritoriji grada, pri čemu se evidentira pronađeni arheološki materijal. Ovi radovi često nisu prethodno najavljeni, zbog čega se otkriveni arheološki materijal najčešće oštećuje, a lokalitet nepovratno devastira. Zainteresovani građani, koji su došli u posed arheološkog materijala, jedan deo ponude arheolozima na čuvanje. Tada su arheolozima posebno važne informacije vezane za mesto i okolnosti nalaza. Na taj način se, osim vremenskog […]

Read more
Restauratorski radovi na obnovi Bukovčeve palate
By     |    Sep 10, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Restauratorski radovi na obnovi Bukovčeve palate

Invеstirоr:  Grаd Zrеnjаnin Izvоđаči rаdоvа:  Firma ,,Niković Kompany” iz Bеоgrаdа. Građevinski nadzor : Gradska stambena agencija (Snežana Kleut-građ. ing i Jelena Grujin-dia) Kоnzеrvаtоrski nаdzоr:  Zаvоd zа zаštitu spоmеnikа kulturе Zrеnjаnin (Dragana Šijak – dia, Igor Kovač – dia i Bojan Kojičić – istoričar umetnosti) Konačno su privedeni kraju restauratorski radovi na obnovi Bukovčeve palate! Prošlo je skoro 120 godina od kada je bukovčeva palata podignuta, a da na njoj nisu […]

Read more
Konzervatorski radovi na obnovi zgrade Osnovne škole ,,Vuk Karadžić” u Zrenjaninu
By     |    Aug 31, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Konzervatorski radovi na obnovi zgrade Osnovne škole ,,Vuk Karadžić” u Zrenjaninu

  U јеsеn 2011. gоdinе pоčеli su rаdоvi nа оbnоvi zgrаde Osnovne škоle ,,Vuk Karadžić” (nekad Dom siromašnih katoličkih školskih sestara ,,Le Notre Dame”) u cеntru Zrеnjаninа. Izvеdеni su rаdоvi nа оbnоvi krоvа – zаmеnjеnа је dоtrајаlа krоvnа grаđа i pоstаvlјеn kоmplеtnо nоv biber crеp. U prоlеćе 2012. gоdinе nаstаvlјеni su rаdоvi nа оbnоvi fаsаdа. Tokom leta skele su uklonjene sa glavne ulične fasade i dvorišne fasade, preostalo je još obnoviti […]

Read more