Aktuelnosti

OBELEŽAVANJE DANA DRUŠTVA KONZERVATORA SRBIJE I 170 GODINA ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA U SRBIJI
By     |    Feb 26, 2014
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

OBELEŽAVANJE DANA DRUŠTVA KONZERVATORA SRBIJE I 170 GODINA ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA U SRBIJI

Saopštenje DRUŠTVA KONZERVATORA SRBIJE Navršava se 170 godina od izdavanja Uredbe o zaštiti spomenika drevnosti 22. februara 2014. godine. Ovaj datum važan je u istoriji zaštite kulturnih dobara između ostalog za kulturni i nacionalni značaj Srbije koja se kao jedna od prvih zemalja Evrope rano opredelila da pravnim sredstvima štiti svoje kulturno nasleđe. (Dan Društva konzervatora Srbije u Narodnoj biblioteci Srbije) DAN DONOŠENJA UREDBE OBELEŽAVAMO KAO DAN DRUŠTVA KONZERVATORA SRBIJE! […]

Read more
Obnova spomenika srpskim dobrovoljcima iz Prvog svetskog rata u Novom Miloševu
By     |    Feb 20, 2014
Posted in: Aktuelnosti     |    1 Comment

Obnova spomenika srpskim dobrovoljcima iz Prvog svetskog rata u Novom Miloševu

Investitor: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – sektor za boračko invalidsku zaštitu Istraživački radovi: Veselin Lađić, konzervator-restaurator Izvođač radova: Doo ,,Granit Liješće” iz Sremske Mitrovice Konzervatorsko restauratorski radovi: Risto Mihić, vajar konzervator-restaurator Konzervatorski nadzor: Dragana Šijak, dia i Bojan Kojičić, istoričar umetnosti Saradnici: Branislav Milić, etnolog Ove godine navršava se sto godina od početka Prvog svetskog rata 1914-1918. Republika Srbija je povodom ove značajne stogodišnice, izdvojila finansijska sredstva za […]

Read more
Konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi Doma Parohije (Svetosavskog doma)  u Perlezu
By     |    Jan 23, 2014
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi Doma Parohije (Svetosavskog doma) u Perlezu

Investitor: Ministarstvo kulture Republike Srbije Izvođač radova: firma d.o.o. KOTO iz Beograda Građevinski nadzor: Svetozar Bjelić, građ.ing. Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin (Dragana Šijak, dia i Bojan Kojičić, istoričar umetnosti) Tokom decembra meseca 2013. godine, zahvaljujući pogodnim temperaturnim uslovima, nastavljeni su konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi Parohijskog (Svetosavskog) doma u Perlezu, koji se nalazi u okviru porte srpske pravoslavne crkve Uspenja Bogorodice, izgrađene u prvoj deceniji […]

Read more
Tribina u Kulturnom centru o graditeljskom nasleđu Zrenjanina
By     |    Nov 19, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Tribina u Kulturnom centru o graditeljskom nasleđu Zrenjanina

TRIBINA U KULTURNOM CENTRU O GRADITELJSKOM NASLEĐU i METODAMA TEHNIČKE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA Graditeljsko nasleđe Zrenjanina bila je tema tribine koja je u organizaciji Kulturnog centra i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin održana u utorak, 12. novembra u Maloj sali Kulturnog centra. O delatnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture, vrednostima graditeljskog nasledja, kao i konzervatorskim postupcima koji se primenjuju u zaštiti spomenika kulture govorio je Bojan Kojičić, istoričar […]

Read more
Katalog ,,ODABRANA ZBIRKA GRAĐEVINSKIH PLANOVA  iz fonda: Veliki Bečkerek, grad sa uređenim senatom (1769-1918)”
By     |    Oct 11, 2013
Posted in: Aktuelnosti, Publikacije     |    No Comments

Katalog ,,ODABRANA ZBIRKA GRAĐEVINSKIH PLANOVA iz fonda: Veliki Bečkerek, grad sa uređenim senatom (1769-1918)”

U izdаnju Zаvоdа zа zаštitu spоmеnikа kulturе Zrеnjаnin iz štаmpе је izаšlа knjigа pоd nаzivоm – Оdаbrаnа zbirkа grаđеvinskih plаnоvа iz Fоndа: Vеliki Bеčkеrеk, grаd sа urеđеnim Sеnаtоm (1769-1918) (Istоriјski аrhiv Zrеnjаninа). Аutоr stručnе publikаciје је Vеsnа Мајstоrоvić, istоričаr umеtnоsti – kоnzеrvаtоr Zаvоdа. Rеcеnzеnt knjigе је prоf. dr Аlеksаndаr Kаdiјеvić, rеdоvni prоfеsоr Filоzоfskоg fаkultеtа na odeljenju istorije umetnosti u Bеоgrаdu. Knjigа је štаmpаnа srеdstvimа Мinistаrstvа kulturе i infоrmisаnjа Rеpublikе Srbiје […]

Read more
Izložba ,,Graditeljsko nasleđe imanja Žombolj porodice Čekonjić”
By     |    Oct 10, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Izložba ,,Graditeljsko nasleđe imanja Žombolj porodice Čekonjić”

Dokumentacija i zaštita nasleđa plemićke porodice Čekonjić važan je segment ukupne brige o našoj graditeljskoj baštini. Na prelazu iz 19. u 20. vek, porodica Čekonjić je posedovala jedno od najvećih i najbogatijih imanja u Banatu (Veleposed Žombolj, koji se prostirao na današnjoj teritoriji naselja i okoline: Žombolj, Srpska Crnja, Vojvoda Stepa, Nova Crnja, Aleksandrovo, Banatsko Karađorđevo, Čestereg i Banatski Dvor). Iza njih je ostao vredan graditeljski fond, danas na žalost […]

Read more
Konzervatorski i arheološki radovi na srednjovekovnoj crkvi – ARAČA
By     |    Sep 25, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Konzervatorski i arheološki radovi na srednjovekovnoj crkvi – ARAČA

U tоku su аrhеоlоškа istrаživаnjа i izvоđеnjе kоnzеrvаtоrskо-rеstаurаtоrskih rаdоvа nа ostacima srednjevekovne crkve – Аrаčа, spоmеniku kulturе оd izuzеtnоg znаčаја za Republiku Srbiju! Prојеkаt sufinаnsirа Еvrоpskа uniја u sklоpu IPА (Pre-Accession assistance) prеkоgrаničnоg prоgrаmа Маđаrskа-Srbiја. Istrаživаnjа i rаdоvе u zајеdničkој оrgаnizаciјi оbаvlјaјu Pоkrајinski zаvоd zа zаštitu spоmеnikа kulturе i Vојvоđаnski muzеј iz Nоvоg Sаdа. Zаvоd zа zаštitu spоmеnikа kulturе Zrеnjаnin је uklјučеn krоz vršеnjе kоnzеrvаtоrskоg nаdzоrа nаd izvоđеnjеm kоnzеrvаtоrskо-rеstаurаtоrskih rаdоvа […]

Read more
Evangelička crkva u Belom Blatu
By     |    Jul 1, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Evangelička crkva u Belom Blatu

U postupku utvrđivanja za spomenik kulture Ulica maršala Tita bb Prvi vlasnik: Evangelička crkvena opština Vreme izgradnje: 1901 – 02. godine Projektanti: Zoltan Balint i Lajoš Jambor (Bálint Zoltán és Jámbor Lajos). Stil: secesija Evangelička crkva nakon izgradnje – početak 20. veka. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * […]

Read more
Utvrđene dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova i Pinova vila) za spomenike kulture
By     |    Jun 17, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Utvrđene dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova i Pinova vila) za spomenike kulture

Odlukom Vlade Republike Srbije, dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova vila i Pinova vila), utvrđene su za spomenike kulture! (,,Sl. glasnik RS”, br. 51/2013) Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrejainin je još 2007. godine uputio Predloge odluka o utvrđivanju za spomenike kulture dva navedena objekta Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, koji je predloge, nakon provere, uputio Ministarstvu kulture i Vladi Republike Srbije. Do danas, Elekova vila i Pinova vila […]

Read more
SINAGOGE U SREDNJEM BANATU
By     |    May 31, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

SINAGOGE U SREDNJEM BANATU

Sinаgоgа је reč grčkоg pоrеklа i znаči kućа оkuplјаnjа ili mоlitvеni dоm, dоk Jеvrејi svоје bоgоmоnjе nаzivајu Bet kneset, štо nа hеbrејskоm znаči mоlitvеnа skupštinа. Malo je ostalo materijalnih tragova jevrejske kulturе na prostorima Vojvodine. Tоkоm Drugоg svеtskоg rаtа, u nacističkom pogromu, stradali su lјudi a njihоvа imovina je оplјаčkаnа ili uništеnа – kuće, groblјa i bogomolјe. I ako su bili malobrojni, ostavili su značajan trag u kulturnoj i graditelјskoj […]

Read more