Gradske vile u Zrenjaninu
By     |    Aug 1, 2019
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Gradske vile u Zrenjaninu

Gradske (urbane) vile su slobodnostojeći objekti reprezentativnog izgleda podignuti u okruženju prostranih, parkovski uređenih zelenih površina. Posledica su ekonomskog snaženja građanske klase. Podižu ih zemljoposednici, industrijalci, trgovci, zanatlije i državni činovnici. Prvobitno građene su kao letnjikovci, izvan urbanih naselja, ili na obodima gradova. Nastaju u drugoj polovini 19. veka, a građene su u različitim stilskim pravcima – od klasicizma do stila moderne, u zavisnosti od perioda nastanka. U Velikom Bečkereku […]

Read more
Konzervatorsko – restauratorski radovi na Vrtiću ,,Vila” u Zrenjaninu
By     |    Jun 5, 2019
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Konzervatorsko – restauratorski radovi na Vrtiću ,,Vila” u Zrenjaninu

U periodu od maja do septembra 2019. godine izvedeni su konzervatorsko – restauratorski radovi na vrtić Vili koja se nalazi na Keju 2. oktobra br. 21 u Zrenjaninu. Radovi su obuhvatili kompletnu restauraciju fasade, zamenu dotrajale stolarije novom koja se izrađuje po uzoru na originalnu i postavljanje nove limene opšivke. Radove finasira Grad Zrenjanin. IZGLED VILE NAKON RADOVA Istorijat i arhitektura Ovu raskošnu gradsku vilu je verovatno podigao Elek Keler početkom osamdesetih […]

Read more
Promocija knjige ,,Arheološki lokaliteti zrenjaninskog područja”
By     |    May 24, 2019
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Promocija knjige ,,Arheološki lokaliteti zrenjaninskog područja”

Promocija knjige ,,Arheološki lokaliteti zrenjaninskog područja” autorke Nade Benjocki održana je u Baroknoj sali Županijske palate 15. maja u 13 časova u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin. Кnjiga „Arheološki lokaliteti zrenjaninskog područja“ predstavlja krunu dugogodišnjeg rada arheologa Nade Benjocki u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, a potom u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin. Velika količina podataka za knjigu prikupljena je upravo za vreme Nadinog istraživanja tokom rada u […]

Read more
Vila slikara Jožefa Varkonja
By     |    Jan 9, 2019
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Vila slikara Jožefa Varkonja

Vila slikara Jožefa Varkonja u Zrenjaninu utvrđena je za spomenik kulture 2019. godine. Kategodizacija: spomenik kulture Adresa: Kej 2. oktobra br.27 Katastarska parcela br. 5947, KO Zrenjanin Zaštićena okolina spomenika kulture obuhvata parcele: 5948/1, 5948/2, 5948/3, 5948/4, 5948/5  i 5951 KO Zrenjanin . . . . . . . . . . . Prvi vlasnik: Jožef Varkonj (Joszef Varkony) Projektant: Matias Štifel, građevinski majstor Vreme izgradnje: 1910. godina Stil: secesija Vila […]

Read more
Kuća dr Slavka Županskog kao Muzej nacionalne istorije
By     |    Dec 25, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Kuća dr Slavka Županskog kao Muzej nacionalne istorije

Adresa: Svetosavska 4Vreme gradnje: druga polovina 19. vekaRekonstrukcija: 1920. godineProjekat rekonstrukcije: arh. Dragiša BrašovanStil: neobidermajer Grad Zrenjanin je decembra 2018. godine otkupio deo kuće u kojoj je živeo i radio dr Slavko Županski (Melenci 1880 – Zrenjanin 1959) advokat, političar i vođa srpskog nacionalnog pokreta u Banatu u vreme Austrougarske monarhije i Prvog svetskog rata. Bio je osnivač (31.10.1918) i predsednik Srpskog narodnog odbora u Velikom Bečkereku. Nakon oslobođenja, od decembra 1918. […]

Read more
Srbi neimari u Velikom Bečkereku (Petrovgradu)
By     |    Nov 21, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Srbi neimari u Velikom Bečkereku (Petrovgradu)

Graditeljsko nasleđe Zrenjanina koje je koncentrisano u starom gradskom jezgru, nastajalo je u kontinuitetu od klasicizma pa sve do moderne arhitekture i internacionalnog stila, odnosno u periodu 19. i  prve polovine 20. veka. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati sačuvane građevine podignute u 18. veku, među kojima su najvrednije dve pravoslavne crkve (Uspenska iz 1746. i Vavedenska iz 1776.). Razlog gubitka graditeljskog sloja iz 18. veka je svakako veliki […]

Read more
knjiga ,,ARHEOLOŠKI LOKALITETI ZRENJANINSKOG PODRUČJA”
By     |    Nov 20, 2018
Posted in: Aktuelnosti, Publikacije     |    No Comments

knjiga ,,ARHEOLOŠKI LOKALITETI ZRENJANINSKOG PODRUČJA”

Autor: Nada Benjocki, arheolog Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Recezent: dr Mile Stojić grafički dizajn i priprema: Ranko M. Savčić Fotografije: Zoran Međo, Kristina Benjocki, Ranko M. Savčić, Narodni muzej Zrenjanin i privatne kolekcije Lektura i korektura: Slavica Milin, Vesna karavida Štampa: JP ,,Službeni glasnik” Tiraž: 400 Knjiga je štampana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinskog sekreterijata za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine . […]

Read more
Katalog izložbe (monografija) ,,JANOŠ PANJI – graditelj Velikog Bečkereka”
By     |    Oct 31, 2018
Posted in: Aktuelnosti, Publikacije     |    No Comments

Katalog izložbe (monografija) ,,JANOŠ PANJI – graditelj Velikog Bečkereka”

Autor: Bojan Kojičić, istoričar umetnosti – konzervator Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Dizajn i priprema za štampu: Danka Ječmenica Lektor i korektor: Ivan Trifunjagić Prevod na mađarski jezik: Aranka Balint Štampa: Birograf Comp d.o.o Beograd Tiraž: 300 Štampanje kataloga je omogućeno sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Godine 2018. navršava se 140 godina od rođenja i 80 godina od smrti Janoša Panjija (János Pányi), zidarskog majstora i […]

Read more
Izložba ,,JANOŠ PANJI – graditelj Velikog Bečkereka”
By     |    Oct 23, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Izložba ,,JANOŠ PANJI – graditelj Velikog Bečkereka”

Godine 2018. navršava se 140 godina od rođenja i 80 godina od smrti Janoša Panjija (János Pányi), zidarskog majstora i preduzimača, projektanta i vlasnika ciglane iz Velikog Bečkereka (Zrenjanina). U utorak 30. oktobra, sa početkom u 13 časova, u Palati Panji, Ulica Svetozara Markovića 1, otvorena je izložbe ,,Janoš Panji – graditelj Velikog Bečkereka“, autora Bojana Kojičića, u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin. Realizacija izložbe je omogućena sredstvima […]

Read more
Obnovljen spomenik Crvenoarmejcima kod železničke stanice ,,Fabrika” u Zrenjaninu
By     |    Oct 3, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Obnovljen spomenik Crvenoarmejcima kod železničke stanice ,,Fabrika” u Zrenjaninu

Investitor: Ministarstvo rada i socijalne politike – sektor boračko-invalidske zaštite Republike Srbije Izvođač radova: PR Kamenorezačka radnja TAŠI, Zrenjanin. Izrada projektno-tehničke dokumentacije: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Odgovorni projektant: Spomenka Urošević, dia Saradnici: Braniskav Milić, etnolog Konzervatorski nadzor: Spomenka Urošević,dia, Željko Popov, dia i Branislav Milić,etnolog ………………………………………………………………………………………………………………………. Spomenik Crvenoarmejcima se nalazi u okviru želјezničke stanice „Fabrika“ u Zrenjaninu. Posvećen je četvorici boraca Crvene armije koji su poginuli na ovoj […]

Read more