Obnovljen spomenik žrtvama fašističkog terora, palim borcima NOR-a i Crvene armije u Stajićevu
By     |    Sep 7, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Obnovljen spomenik žrtvama fašističkog terora, palim borcima NOR-a i Crvene armije u Stajićevu

Investitor: Ministarstvo rada i socijalne politike – sektor boračko-invalidske zaštite Republike Srbije Izvođač radova: „Garnet“ DOO iz Beograda Izrada projektno-tehničke dokumentacije: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Odgovorni projektant: Dragana Šijak-dia Saradnici: Branislav Milić-etnolog, Željko Popov-dia master Konzervatorski nadzor: Dragana Šijak-dia, Branislav Milić-etnolog i Željko Popov-dia master. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . […]

Read more
DVORAC U SRPSKOJ CRNJI
By     |    Jul 2, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

DVORAC U SRPSKOJ CRNJI

Dvorac u Srpskoj Crnji utvrđen je za spomenik kulture 2018. godine Ulica: Mileta Jakšića bb Prvi vlasnik: Franc Nojhauzen (Franz Neuhausen) Vreme gradnje: 1941-43. godina Projektant: nepoznat Stil: eklektika Funkcija: hotel sa restoranom Dvоrаc u Srpskoj Crnji (Neuhausen) se nalazi u Srpskој Crnji, pоrеd glаvnоg putа kојi vоdi zа Rumuniјu, nа оkо pola kilometra оd grаničnоg prеlаzа. Оkružеn је pаrkоvski urеđеnоm pоvršinоm, nа nеkаdаšnjеm imаnju grоfа Čеkоnjićа, а u nеpоsrеdnој […]

Read more
Konzervatorsko-restauratorski radovi na zgradi Klostera (bivša medicinska škola) u Zrenjaninu
By     |    Jun 4, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zgradi Klostera (bivša medicinska škola) u Zrenjaninu

Godine 2017, nekoliko godina nakon što je prvobitnom vlasniku vraćena imovina (2013), počeli su obimni pripremni radovi na obnovi i revitalizaciji dela objekta Klostera, i to trakta u kom je nakon Drugog svetskog rata bila smeštena Srednja medicinska škola. Projekat, kojim se objektu vraća prvobitna funkcija, urađen je u birou “Stupovski proing” (projektant dipl. inž. arh. Aranka Blat) iz Kikinde. Radovi se finansiraju sredstvima iz budžeta Republike Mađarske, a izvođač […]

Read more
Izložba o zrenjaninskoj arhitekturi u okviru BINE
By     |    May 22, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Izložba o zrenjaninskoj arhitekturi u okviru BINE

U okviru Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA), u utorak, 15. maja u beogradskoj Galeriji “Kolektiv“, otvorena je izložba o zrenjaninskoj arhitekturi (period od 1918 – 2018. godine) pod nazivom “Grad u Arhitekturi | Arhitektura u gradu ”. Izložba je nastala prošle godine kao rezultat zajedničkog rada više autora koji su u oblasti svog profesionalnog delovanja usmerili pažnju na modernu gradsku arhitekturu. Prvobitno je bila realizovana u jesen 2017. u prostoru […]

Read more
Konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi Palate Dunđerski
By     |    Apr 13, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi Palate Dunđerski

Investitor: Turinski Radovan, Stajić Milan, Vukov Slavno, Aćin Slaviša, Cvetkov Velimir i dr. Izvođač radova: Grand profil DOO, Novi Sad Projektant: ARS Forma D.O.O Zrenjanin (arh. Aleksandar Rackov) Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Početkom aprila 2018. godine započeti su konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi palate Dunđerski, koji obuhvataju fasadu prema Žitnom trgu i ka obali Begeja, limariju, stolariju i krovni pokrivač. Radovi se izvode prema Uslovima […]

Read more
Bibićeva kuća u Melencima
By     |    Mar 5, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Bibićeva kuća u Melencima

Bibićeva kuća u Melencima utvrđena je za spomenik kulture 2018. godine. Bibićeva kuća sе nаlаzi u cеntru sеlа, nа uglu ulicа Bоrе Мikinа i Маksimа Gоrkоg, u blizini prоstrаnоg pаrkа sа trgоm, kојi је dоbiо imе pо Pаvlu Bibiću, nајznаčајniјеm člаnu pоrоdicе Bibić. Svојim pоlоžајеm, аrhitеkturоm i istоriјskim znаčајеm, bibićeva kuća zаuzimа pоsеbnо mеstо u urbаnističkо – аmbiјеntаlnој cеlini sеlа Меlеnci. Pоdignuta je 1896. gоdinе u stilu аkаdеmizmа sа еlеmеntimа […]

Read more
PROSTORNO KULTURNO – ISTORIJSKA CELINA   ,,STARI CENTAR VRANJEVA”
By     |    Feb 22, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

PROSTORNO KULTURNO – ISTORIJSKA CELINA ,,STARI CENTAR VRANJEVA”

UTVRĐENA JE PROSTORNO KULTURNO – ISTORIJSKA CELINA ,,STARI CENTAR VRANJEVA” ZA KULTURNO DOBRO! Pоčеtkоm 2014. gоdinе Zаvоd zа zаštitu spоmеnikа kulturе Zrenjanin završio je izradu predloga Оdlukе za utvrđivanje ambijentalne celine starog centra Vranjeva za Prоstоrnu kulturnо-istоriјsku cеlinu „Stаri cеntаr Vrаnjеvа“ u Nоvоm Bеčејu. Nаkоn višemesečnog istrаživаčkоg rаdа nа valorizovanju svakog pojedinačnog objekta unutar celine, zatim definisanju grаnicа cеlinе, kао i njеnе zаštićеnе оkоlinе, Оdlukа је pоslаtа pоčеtkоm 2014. gоdinе […]

Read more
Iskopavanje na lokalitetu „Jančina humka“ kod Perleza
By     |    Feb 9, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Iskopavanje na lokalitetu „Jančina humka“ kod Perleza

U periodu od 27. 09. 2017. godine do 23. 10. 2017. godine, vršena su zaštitna arheološka iskopavanja u kojima je kao član stručnog tima učestvovao arheolog – konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, Dejan Žigić. Iskopavanje je organizovao Narodni muzej u Zrenjaninu, a njima je rukovodio arheolog-kustos Aleksandar Šalomon. Cilј istraživanja je bio pronalaženje grobnice i skeletnih ostataka kapetana Janče Mihajlovića i njegovih 300 saboraca, koji su tu sahranjeni […]

Read more
Graditeljska delatnost Janoša Panjia u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu)
By     |    Jan 10, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Graditeljska delatnost Janoša Panjia u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu)

Janoš Panji, (Veliki Bečkerek, 1878 – Petrovgrad, 1938) grаđеvinski mајstоr i preduzimač, projektant, vlаsnik pаrnе ciglаnе. János Pányi, (Nagy Becskerek, 1878 – Petrovgrad, 1938) építőmester, tervező, építési vállalat tulajnos, gőztéglagyár tulajdonos. OVE GODINE NAVRŠAVA SE 140 GODINA OD ROĐENJA, ODNOSNO 80 GODINA OD SMRTI JANOŠA PANJIA, ZNAČAJNOG GRADITELJA VELIKOG BEČKEREKA Janoš Panji Grаditеlјska delatnost Јanoša Pаnjiа dо sаdа niје bila prеdmеt studiоznоg istrаživаnjа i svеоbuhvаtnоg vаlоrizоvаnjа od strane stručne javnosti. […]

Read more
Knjiga ,,SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG NIKOLE U NOVOM BEČEJU”
By     |    Dec 29, 2017
Posted in: Aktuelnosti, Publikacije     |    No Comments

Knjiga ,,SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG NIKOLE U NOVOM BEČEJU”

Autori: Vesna Majstorović, Spomenka Urošević, Dragan Rauški Izdavač: Narodna biblioteka Novi Bečej i Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Za izdavač: Agneš Đukanin Recenzija: dr Bogdan Janušević Fotografije: Ljubomir Maksimov, Bojan Kojičić Lektor i korektor: Ljubica Savić Grafički dizajn i tehnička priprema: Studio ,,Maksimov”, Novi Sad Štampa: Art print, Novi Sad Tiraž: 700 Monografska studija Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikole u Novom Bečeju izašla je u izdanju Narodne biblioteke iz […]

Read more