Kontakt

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
Trg dr Zorana Đinđića 1, 23101 Zrenjanin
Tel/fax. 023 564 366
mail adrese: spomkultzr@gmail.com

PIB: 103255037
Matični broj: 08804516
Tekući računi:
840-857664-61
840-31030845-45

Spisak zaposlenih:

Milan Kovačević, direktor

Gordana Stoin, sekretar

Dragana Šijak, viši konzervator – arhitekta

Spomenka Urošević, viši konzervator – arhitekta

Željko Popov, konzervator – arhitekta

Vesna Karavida, konzervator istraživač – istoričar umetnosti 

Vesna Majstorović, konzervator istraživač –  istoričar umetnosti 

Bojan Kojičić, viši dokumentarista – istoričar umetnosti 

Branislav Milić, viši konzervator istraživač – etnolog

Dejan Žigić, konzervator istraživač – arheolog

Nada Knežević, šef računovođstva

Svetlana Popov, referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

GORDANA STOIN, Lice za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od
javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
e-mail: gordana.stoin@gmail.com

*svi tekstovi, kao i najveći broj fotografija, autorska su dela stručnjaka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, pa Vas molimo da nas obavestite ukoliko želite da iskoristite deo nekog teksta ili fotografiju. Takođe, kompletne tekstove i slike možete koristiti za sopstvene potrebe, ali ne i objavljivati ih na drugim mestima bez našeg znanja i saglasnosti. hvala na razumevanju!