29 Nov
2017
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Konzervatorsko – restauratorski radovi na Žitnom magacinu u Novom Miloševu

Investitor: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Izvođač radova (krov): SGZR OPERATIVA, Novi Bečej
Izvođač radova (fasada): GRO STATIK doo, Novi Sad
Građevinski nadzor: Svetozar Bjelić, dipl.građ.ing
Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin (Dragana Šijak, dia)
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Septembra 2010. godine započeti su radovi na restauraciji ŽITNIOG MAGACINA u Novom Miloševu. Radovi su se izvodili na osnovu konzervatorskog projekta kojeg je izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, sa odgovornim projektantom Draganom Šijak, arhitektom – konzervatorom i saradnicima, u svemu prema uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite koje je izradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, a na osnovu dokumentacije iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada.

RADOVI NA OBNOVI KROVA
U periodu od 2009. do 2011. godine izvеdеni su rаdоvi nа rеkоnstrukciјi оštеćеnе krоvnе kоnstrukciје i postavljanju novog biber crepa, s tom razlikom što nisu vraćeni limeni ventilacioni otvori. Iz finasijskih razloga radovi su izvedeni u više faza.

RADOVI NA OBNOVI FASADE
Radovi na restauraciji fasade započeti su u junu a privedeni kraju tokom novembra 2017. godine. Radovi su, pored restauracije fasade, obuhvatili i rušenje dograđenih aneksa; sa južne strane – portirnice, i sa istočne strane – objekta za merenje žita. Ovi objekti bili su prislonjeni uz portike, a oblikom i položajem degradirali su arhitektonsku i stilsku celovitost spomenika kulture. Uklanjanjem portirnice oslobođen je južni portik i ulaz u podrum koji je bio potpuno zaklonjen. Sredstva za ove radove obezbeđena su zahvaljujući projektu ,,Gradovi u fokusu” za 2017. godinu.
……………………………………………………………………………………………………………………………

ULIČNA FASADA

Stanje pre radova 2007.

Stanje nakon izvedenih radova na obnovi krova 2011.

Izgled nakon završenih radova na restauraciji fasade 2017.

DVCORIŠNA FASADA

Stanje pre radova 2007.

Izgled nakon završenih radova na restauraciji fasade 2017.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

RADOVI NA OBNOVI ENTERIJERA
Rаdоvi na sanaciji i adaptaciji enterijera u izložbeni prostor izvedeni su u dve faze: prva faza je obuhvatila prizemlje, a trajala je od fеbruаra do maja 2015.gоdinе, dok je u drugoj fazi uređen sprat, u periodu od juna do oktobra 2017. godine.

PLANOVI
U planu je sanacija i adaptacija podruma u ugostiteljski prostor.

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*