29 Dec
2017

Knjiga ,,SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG NIKOLE U NOVOM BEČEJU”

Autori: Vesna Majstorović, Spomenka Urošević, Dragan Rauški
Izdavač: Narodna biblioteka Novi Bečej i Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
Za izdavač: Agneš Đukanin
Recenzija: dr Bogdan Janušević
Fotografije: Ljubomir Maksimov, Bojan Kojičić
Lektor i korektor: Ljubica Savić
Grafički dizajn i tehnička priprema: Studio ,,Maksimov”, Novi Sad
Štampa: Art print, Novi Sad
Tiraž: 700

Monografska studija Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikole u Novom Bečeju izašla je u izdanju Narodne biblioteke iz Novog Bečeja i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, krajem decembra 2017. godine. Autori publikacije su: Vesna Majstorović, istoričar umetnosti – konzervator, Spomenka Urošević, arhitekta – konzervator, obe zaposlene u istom zavodu, kao i Dragan Rauški, građevinski inženjer, zaposlen u Opštini Novi Bečej. Recenzent je dr Bogdan Janjušević, istoričar umetnosti iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada. Tehničku pripremu i grafički dizajn uradio je Studio Maksimov iz Novog Sada, fotografije Ljubomir Maksimov i Bojan Kojičić. Štampana je u štampariji Art print iz Novog Sada, sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u okviru projekta Gradovi u fokusu – Novi Bečej, 2016. i Opštine Novi Bečej. Pored mnoštva fotografija svi tekstovi u knjizi su na srpskom i engleskom jeziku.

Osnovni tekst u knjizi je podelјen u tri zasebna segmenta i svaki je napisan od strane jednog od autora. Prvi segment autorke Vesne Majstorović ima nekoliko poglavlјa. Na samom početku pored Uvodne reči, Uvodno poglavlјe nosi naziv Kratka istorija nastanka i urbanističkog razvoja Novog Bečeja. Ovde je u kratkim crtama predstavlјen razvoj Novog Bečeja od prvih lјudskih naseobina pa sve do 20. veka. U drugom poglavlјu Prostorna kulturno-istorijska celina centar Novog Bečeja, urađen je osvrt na arhitektonsko nasleđe grada koje danas čini zaštićeno istorijsko jezgro. Poseban kuriozitet u ovom tekstu, čini navođenje podataka o zdanjima koja su nekada predstavlјala važan deo istorijske celine, a koja danas na žalost više ne postoje.
U narednim poglavlјima Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole i Arhitektonsko – stislske karakteristike hrama, dat je iscrpaan istorijat kao i opis i analiza stilskih karakteristika zdanja uklјučujući eksterijer i enterijer sa svim umetničkim delima koja se nalaze unutar crkve. Navedeno istraživanje je potkreplјeno svim raspoloživim izvorima koja nam na kraju i otkrivaju da je autor ikona na ikonostasu Stefan Gavrilović, a ne kako je navedeno u crkvenom letopisu, Jeftimije Popović. Posebno poglavlјe posvećeno je zgradama u okruženju porte.

Drugi segment studije, autorke Spomenke Urošević, opisuje stanje hrama pre obnove i radove na obnovi koji su započeti 2009. godine. U detalјnim navodima o izvedenim radovima na kraju se navodi da su oni završeni krajem 2011. godine.

Treći segment studije nosi naziv Novobečejska zbirka ikona i crkvenih predmeta iz Spc Sv. Nikole i potpisuje ga Dragan Rauški. Ovde su predstavlјene veoma vredne ikone i bogoslužbeni predmeti koji se čuvaju u crkvi. Najveću vrednost ove zbirke čine zaštićene ikone i delovi crkvenog mobilijara koji je premešten iz starijeg hrama na obali Tise, iz crkve Uspenja Bogorodice, poznatije pod nazivom kapela Manastir. Autor čitaoca dalјe upućuje na potrebu da se ikone i umetnički predmeti podvrgnu konzervatorsko-restauratorskom tretmanu i javno izlože čime bi u znatnoj meri bila obogaćena ponuda kulturno-istorijskog nasleđa Novog Bečeja i cele Opštine.
Na kraju studije nalaze se tekstualni prilozi o slikarima Pavlu Simiću i Stefanu Gavriloviću kao i Katalog ikona i predmeta primenjene umetnsoti koje se čuvaju u crkvi Svetog Nikole u Novom Bečeju.


Saznati više: SPC Svetog Nikole u Novom Bečeju

Tačan datum promocije knjige biće naknadno objavlјen.
——————————————————————————————————————————————–
* Knjigu možete preuzeti u pdf formatu: Srpska pravoslavna crkva Sv.Nikole u Novom Bečeju
——————————————————————————————————————————————–
Vesna Majstorović,
Istoričar umetnosti – konzervator

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*