Srpska pravoslavna srkva svetog Nikole u Novom Bečeju

Veliki značaj

Novobečejska pravoslavna crkva posvećena svetom Nikoli podignuta je u periodu od 1792 do 1796. godine u vidu jednobrodne građevine koja se na istoku završava petostranom oltarskom apsidom, dok sa na zapadnoj strani uzdiže tipičan višespratni barokni zvonik sa limenim ”jastukom”, lanternom  i krstom. Lezene sa ornamentisanim kapitelima, profilisani venci i okviri polukružno završenih prozora, sve to čini uobičajenu fasadnu dekoraciju vojvođanskih sakralnih objekata  sa kraja 18. i početka 19. veka.  Nasuprot odmerenim i skladno rešenim zidnim platnima, unutrašnjost hrama odiše baroknom raskoši. Ikonostasna pregrada, čija je arhitektonska konstrukcija prekrivena rezbarenim biljnim ukrasima, nosi četrdeset predstava stojećih figura svetitelja i crkvenih praznika za koje se zna da ih je 1804. naslikao Stefan Gavrilović. Jedan od prvih predstavnika srpskog romantizma – Pavle Simić, izveo je 1858. godine zidne slike na svodovima oltara i naosa. U crkvi se još čuva i niz vrednih bogoslužbenih predmeta, a posebnu pažnju zaslužuje ikona Bogorodice s Hristom, rađena u najboljoj tradiciji poznovizantijskog ikonopisa.

Konzervatorski radovi na obnovi crkve vršeni su u više navrata (1969, 1971, 1974, 1978, 2009 i 2012.). Poslednji radovi, koji su se izvodili u periodu od 2009. do 2012. godine, obuhvatali su obnovu krova, zvonika i fasade hrama. U tom periodu je izrađena nova ograda porte i pristupne staze od behatona. Da bi radovi bili potpuno završeni, preostalo je još dovršiti rekonstrukciju fasadne plastike.

 

literatura:
O.Milanović-Jović,Ikonostas crkve svetog Nikole u Novom Bečeju, ZLU 7,Novi Sad,315-320;
Dokumentacija Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
B. Todić, Srpski slikari od 14 do 18. veka, Novi Sad 2013.

 


izgled zapadne fasade nakon radova 2011.

 

Ikonostas
Ikonostas

 

Deo ikonostasa sa prorocima
Deo ikonostasa sa prorocima

 

Evanđelje
Evanđelje

 

Carske dveri
Carske dveri

 

Bogorodičin tron
Bogorodičin tron