28 Apr
2014
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Završeni radovi na obnovi crkve svetog Nikole u Tomaševcu

Investitor: Ministarstvo kulture Republike Srbije
Izvođač radova: firma ,,Ornament” iz Beograda
Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenuka kulture Zrenjanin
(Dragana Šijak-dia, Igor Kova-dia, Vesna Majstorović-istoričar umetnosti)

Tokom avgusta mesecac 2013. godine završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi fasada i krova crkve svetog Nikole u Tomaševcu.
Početkom 2014 godine sanirana je i ulična ograda crkvene porte kao i staze oko crkve.

Na crkvi svetog Nikole u Tomaševcu tokom 2011. godine izvedeni radovi na obnovi zapadne fasade i tornja zvonika. Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin izradio je konzervatorsko – restauratorski projekat obnove hrama. Radovi su nastavljeni 2012. godine na preostalim fasadama, krovnoj konstrukciji i krovnom pokrivaču. Radovi su obuhvatili i obnovu kape zvonika crkve.

O istorijatu crkve …

http://www.zrenjaninheritage.com/kulturna-dobra/naseljena-mesta-u-okviru-grada-zrenjanina/tomasevacRadovi na popločavanju staze oko crkve 2014. godine

pre i posle radova

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*