17 Jun
2013
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Utvrđene dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova i Pinova vila) za spomenike kulture

Odlukom Vlade Republike Srbije, dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova vila i Pinova vila), utvrđene su za spomenike kulture! (,,Sl. glasnik RS”, br. 51/2013)

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrejainin je još 2007. godine uputio Predloge odluka o utvrđivanju za spomenike kulture dva navedena objekta Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, koji je predloge, nakon provere, uputio Ministarstvu kulture i Vladi Republike Srbije.
Do danas, Elekova vila i Pinova vila imale su status prethodne zaštite.

PINOVA VILA, Ulica Ive lole Ribara 13

ELEKOVA VILA, Ulica Petra Drapšina 9


Pinova vila, 1938. godine

Elekova vila, tridesetih godina 20. veka

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*