8 Mar
2011
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Oglas o stavljanju pod prethodnu zaštitu objekata i celina na teritoriji grada Zrenjanina

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, preko Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin iz Zrenjanina, na osnovu člana 29. stav 2. i 48. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima («Sl. glasnik RS» br. 71/94), objavljuje

Valorizacija

OGLAS

Kojim obaveštava sopstvenike i pravna lica koja koriste i upravljaju nepokretnostima o stavljanju pod prethodnu zaštitu objekata i celina na teritoriji grada Zrenjanina

1. PROSTORNA KULTURNO ISTORIJSKA CELINA «CENTAR ZRENJANINA»

Granica prostorne kulturno istorijske celine centra Zrenjanina (Staro jezgro) utvrđuje se liniojom koja prati granice parcela na kojima su zaštićeni objekti i oni koji su od interesa za zaštitu i pruža se na sledeći način:

– sa severne strane zone Starog jezgra granica ide po unutrašnjoj ivici magistrale od raskrsnice sa Nemanjinom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Brigadira Ristića. Dalje se spušta prevlakom iza mosta na suvom do raskrsnice sa Ulicom Đorđa Stratimirovića gde sa južne strane ide unutrašnjom linijom parcela u Ulici Kej 2. oktobra, gde se iza zatvora i Reformatske crkve iz Ulice narodne omladine penje iza Jezera do Obale pionira. Zahvata desnu stranu Obale Pionira, do novog objekta na uglu Ulice Jevrejske, odatle skreće prema severu do Sarajlijine ulice gde granica ide po ivicama parcela sa parnim brojevima. Na uglu sa Ulicom gimnazijskom graanica skreće na severoistok do Trga Republike, ide po regulacionoj liniji Trga zatim skreće u Ulicu Vuka Karadžića, ide po regulacionoj liniji ulice prema severu, ulazi u Ulicu dr Emila Gavrila gde ide po spoljašnjim ivicama parcela objekata sa neparnim brojevima, zatim ulazi u Nemanjinu ulicu, i ide po spoljašnjim ivicama parcela objekata sa parnim brojevima i dalje na sever do magistrale.

Granica zaštićene okoline, kao prelazna zona od zaštićenog gradskog prostora ka nezaštićenom, u kojoj je kontrolisana gradnja i primenjuje se regulativa vezana za Zakon o kulturnim dobrima, ide po unutrašnjoj ivici magistrale sa severne i istočne strane zone Starog jezgra, a sa južne strane zone od raskrsnice sa Ulicom Brigadira Ristića. Dalje se spušta prevlakom iza mosta na suvom do raskrsnice sa Ulicom Đorđa Stratimirovića gde sa južne strane ide unutrašnjom linijom parcela u Ulici Kej 2. oktobra do raskrsnice Ulica Rade Končara i Gundulićeve zahvatajući stare magacine i zgadu Hitne pomoći gde prelazi ulicu Narodne omladine i ide preko plankove bašte. Dalje se penje na sever po obodnim ivicama parka preko parkinga do Obale pionira sve do Jevrejske ulice gde se spušta preko jezera obuhvatajući komleks stare pivere i palate Dunđerski. Nadalje linija granice penjući se na sever zahvata spoljašnje ivice parcela sa neparnim brojevima na Žitnom trgu gde se na istočnoj strani spaja sa magistralom. Dalje duž magistarle linija zone zaštićene okoline prati osnovnu liniju zone zaštite Starog jezgra.

Unutar predložene granice, pored objekata koji su ranije stavljeni pod prethodnu zaštitu Zakona, pod prethodnu zaštitu stavljaju se sledeći objekti:

TRG SLOBODE:

Broj: 8 (Zgrada Rimokatoličkog biskupskog ordinarijata)

ULICA KRALjA ALEKSANDRA:

Brojevi: 17 i 32. Kiosci postavljeni ispred Robne kuće «Beograd» i zgrade sa brojem 47.

ULICA NARODNOG FRONTA:

Brojevi: 2 i 5.

ULICA MIROSLAVA TIRŠA:

Broj: 4 (Pedagoški zavod)
Ruska pravoslavna crkva

ULICA KEJ 2. OKTOBRA:

Brojevi: 3, 5, 7, 9, 11, 15,17, 19, 21.

ULICA KRALjA PETRA:

Brojevi: 3, 8, 8a i 10.

ŽITNI TRG:

Brojevi: 1, 3, 5, 7.

ULICA OBALA PIONIRA

Brojevi: 2, 4, 6, 8, kao i stari i novi objekti u sklopu pivare, stari magacini između dva betonska mosta

ULICA BRIGADIRA RISTIĆA:

Brojevi: 1, 2, 2a.

OBALA SONjE MARINKOVIĆ:

Parna strana: 2, 4, 6, 8 i 10, 12 i 14, 16, 18.

ULICA OBILIĆEVA:

Toranj Vatrogasne čete

ULICA PETEFIJEVA:

Brojevi: 6 (bolničko odeljenje « Dr Vasa Savić»), 9 i 27.

ULICA IVE LOLE RIBARA:

Brojevi: 2 i 7.

ULICA CARA DUŠANA:

Broj: 4 (Dom učenika Srednjih škola «Angelina Kojić»)

ULICA JEVREJSKA:

Brojevi: 1, 2 (Hotel «Central») i 12.

ULICA SARAJLIJINA:

Brojevi: 1, 3, 4, 5, 5a, 10.

ULICA SVETOZARA MARKOVIĆA:

Brojevi: 2, 3, 4, 6.

ULICA PUPINOVA:

Brojevi: 7, 9, 11, 17, 19, 23–25.

ULICA SVETOSAVSKA:

Brojevi: 2a, 3, 4, 6, 7, 9-9a, 11, 13, 23-25, 29, 31.

ULICA NEMANjINA:

Brojevi: 1b, 1, 3, 11, 11a.

ULICA TEPLIČKA:

Brojevi: 1, 2, 3, 4, 7-7/1, 14, 16, 18, 20.

ULICA VUKA KARADžIĆA:

Broj: 3a.

GUNDULIĆEVA ULICA

Brojevi: 2, 4, 6.

ULICA NARODNE OMLADINE

Brojevi: 2, 3, 4.
Plankova bašta

Ostali objekti unutar granice PKIC imaju tretman zaštićene okoline kulturnih dobara.

2. PROSTORNA KULTURNO ISTORIJSKA CELINA «ULICA STEVICE JOVANOVIĆA»

Ulica Stevice Jovanovića u Zrenjaninu (u daljem tekstu: prostorna kulturno-istorijska celina) nalazi se na teritoriji opštine Zrenjanin u Zrenjaninu, u naselju poznatom po nazivu «Mala Amerika». Proteže se u pravcu istok – zapad, na istočnoj strani je ograničava Ulica Narodne omladine, a na zapadnoj strani ova ulica se završava Srednjom mašinskom školom («slepa ulica»).

U okviru prostorne kulturno-istorijske celine pod predhodnu zaštitu stavljaju se sledeći objekti

ULICA STEVICE JOVANOVIĆA

Brojevi: 2, 4, 5, 6, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 46 (Srednja škola «Uroš Predić), i 48.

Ostali objekti unutar granice PKIC imaju tretman zaštićene okoline kulturnih dobara.

3. PROSTORNA KULTURNO ISTORIJSKA CELINA «ULICA DANIČIĆEVA»

Ulica Daničićeva u Zrenjaninu (u daljem tekstu: prostorna kulturno-istorijska celina) nalazi se na teritoriji opštine Zrenjanin u Zrenjaninu. Proteže se u pravcu sever – jug, na severnoj strani je ograničava Ulica dr. Emila Gavrila, a na južnoj strani se prostire do korita Begeja.
U okviru prostorne kulturno-istorijske celine pod predhodnu zaštitu stavljaju se sledeći objekti

ULICA DANIČIĆEVA

Brojevi: 3, 4, 5, 6, 8, 10a, 9a i 9b.
Ostali objekti unutar granice PKIC imaju tretman zaštićene okoline kulturnih dobara.

POJEDINAČNI OBJEKTI VAN GRANICA ZONA ZAŠTITE

ULICA CARA DUŠANA:

Brojevi: 18, 25, 37, 51, 80, 80a, 82a.

Slovačka evangelistička crkva.

ULICA SLOVAČKA:

Brojevi: 1a, 1, 3.

ULICA TAKOVSKA:

Brojevi: 64, 69.

ULICA MANASTIRSKA:

Brojevi: 4-6.

ULICA LjUBLjANSKA:

Broj: 7.

ULICA IVE LOLE RIBARA:

Brojevi: 13, 19, 37, 55.

ULICA MAKEDONSKA:

Brojevi: 2 i 11.

ULICA NIKOLA TESLA:

Brojevi: 6, 18a.

ULICA ORLOVA:

Broj: 8.

ULICA OBILIĆEVA:

Broj: 9.

ULICA CVIJIĆEVA:

Brojevi: 1- 1a, 2.

ULICA DR EMILA GAVRILA

Brojevi: 22, 23, 25, 31, 63.

ULICA ZORANA KAMENKOVIĆA

Broj: 37.

ULICA SIME MATAVULJA

Broj: 1.

RUVARČEVA

Broj: 14.

ULICA B. RISTIĆA

Broj: 43 (zgrada Električne centrale)

ULICA ŽARKA ZRENjANINA

Broj: 20.

ULICA 7. JULA

Brojevi: 10, 12 i 20.

ULICA MILETIĆEVA

Broj: 48.

ULICA CARICE MILICE:

Broj: 23.

ULICA VOJVODE BOJOVIĆA:

Broj: 8.

ULICA NIKOLE PAŠIĆA

Brojevi: 5, 16.

ULICA ĐURE JAKŠIĆA

Brojevi: Fabrika tepiha «Dunđerski» i br. 4.

ULICA TOŠE JOVANOVIĆA

Broj: BB (Stara klanica)

ULICA ZMAJ JOVINA

Brojevi: 1a, 1, 7, 7a, 12, 24, 26 i 28.

ULICA KEJ 2. OKTOBRA:

Brojevi: 27, 31.

CVETNA

Broj: 1.

ULICA BOLNIČKA

Broj: 7.

ULICA DR VASE SAVIĆA

Brojevi: 1 (Železnička stanica), 3, 14, 16.

ULICA ŽELEZNIČKA

Broj: 52.

ULICA NARODNE OMLADINE

Brojevi: 10, 12, 14, 16.

GUNDULIĆEVA ULICA

Brojevi: 10, 13, 20, 21, 21a, 30 i 32.

ULICA JOVANA POPOVIĆA

Brojevi: BB (Železnička ambulanta), 15 i 23.

ULICA ĐORĐA STRATIMIROVIĆA

Broj: 2a.

KOMPLEKS STARE BOLNICE

Kompleks Okružne bolnice oivičen je ulicama: na severu Bolničkom, granica se spušta Ulicom dr Vase Savića, Srbobranskom i Vinogradarskom.

ELEKOVA VILA I KOMPLEKS ŠEĆERANE

Kompleks Šećerane oivičen je ulicama Pančevačkom, te ulicama Petra Drapšina i Šećeranskom.

Zgrada starog silosa u okviru kompleksa fabrike «Žitoprodukt»
Kapela na Temišvarskom groblju
Kapela na Gradnuličkom groblju
Kapela na Tomaševačkom groblju i grobovi: Todora Mnojlovića, dr Slavka Županskog, dr Emila Gavrila i Nestora Dimitrijevića
Manastir Svete Melanije
Kalvarijska kapela na Rimokatoličkom groblju i grob Konstantina Danila

II Sopstvenici predmetnih objekata, kao i zainteresovani organi i ustanove, mogu u roku od 30 dana od dana javnog oglašavanja dostaviti mišljenje Zavodu za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin iz Zrenjanina, Trg Republike 1.

III Mere zaštite utvrđene Zakonom o kulturnim dobrima primenjuju se na predmetne nepokretnosti i zaštitćene okoline kulturnih dobara.

IV Za sve radove na predmetnim objektima potrebni su uslovi Zavoda za zaštitu spomenka kulture Zrenjanin.

V Informacije građana mogu se dobiti od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin putem telefona 023/528-730 i 023/564-366.

Direktor, Igor Kovač

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*