26 Nov
2012
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

OTKRIVEN JOŠ JEDAN KELTSKI GROB

Otkriven još jedan keltski grob s kraja IV i početka III veka p.n.ere.

Pred kraj zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetu „Radna zona Jugoistok 1 Zrenjanin“ otkriven je Keltski grob sa svim prilozima koje je imao pokojnik. Na oba zgloba donjih okrajaka otkrivene su identične bronzane nanogvice kakve su otkrivene kod uništenog groba 2009. godine. Metalna fibula nalazila se u predelu clavikule a ispod desne strane grudnog koša nalazio se mali fragmentovani nožić. Još jedna metalna fibula otkrivena je u predelu desnog lakta gde se nalazila i mala keramička posuda rađena na vitlu ali slabo pečena. Iznad gornjeg okrajka desnog femura otkriven je još jedan metalni predmet nepoznate namene.
Ovo je treći keltski grob otkriven na ovoj humci, značajan ne samo za našu već i evropsku arheologiju. Nalazi bronzanih nanogvica sa ove nekropole datuje se s kraja IV i početka III veka pre naše ere.
Na lokalitetu je otkriveno 13 grobova koji se ranijim nalazima novca Žigmunda Luksemburškog ( 1387 – 1438 ) vezuju za prvu polovinu XV veka. U grobu 77 na prstu leve ruke otkriven je srebrni prsten dok je u predelu leve klavikule nalazila se korodirana okrugla aplikacija.


Sonda na lokalitetu


Grob 84


Bronzane nanogviceSrebrni prsten i aplikacija za odeću


Vesela družina arheologa i saradnika

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*