18 Mar
2022
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Zgrada salona nameštaja ,,Novi Dom” (Pečurka) u Zrenjaninu

Prošlo je više od četrdeset godina od izgradnje zgrade Salona nameštaja ,,Novi Dom” u naselju 4. juli u Zrenjaninu, koja je zbog svog specifičnog oblika dobila ime ,,Pečurka”. Oblikovanje, materijalizacija i konstrukcija je ono što ovu zgradu čini jedinstvenom u građevinskom fondu Zrenjanina novijeg doba. Od 2022. godina nalazi se u režimu prethodne zaštite.

Prvi vlasnik: Trgovinska organizacija ,,NAŠ DOM” Beograd
Vreme izgradnje: 1980. godina
Projektanti: arh Vojislav Kujundžić i arh Petar Marković
Stil: Romantični modernizam

Crtež fasade salona nameštaja Novi Dom 1979. god.

Iz saradnje Trgovinske organizacije Novi Dom i drvne industrije Gaj iz Podravske Slatine izvedena su dva interesantna poslovna objekta. Bili su to prodajni saloni nameštaja u Ćupriji i Zrenjaninu. Izgradnjom ovih objekata započelo je ostvarivanje ideje formiranju trgovinskog lanca prodajnih salona Novi Dom. Investitori su želeli da objekti budu atraktivni za kupce nameštaja sa jedne strane a da promovišu gradnju u drvetu sa druge i da imaju prepoznatlјiv izgled. Ovaj posao je za arhitektonski dvojac bio veoma delikatan i izazovan. Izgrađen je objekat ukupnog prodajnog prostora od 1200m2.

Zgrada salona nameštaja ima razuđenu osnovu i ,,organsku“ formu koja asocira na veliku pečurku. To je prvi izveden objekat u gradu čiji je kompletan konstruktivni sklop izveden od lameliranog drveta, (prema nacrtima prof. Vojislava Kujundžića, profesora na arhitektonskom fakultetu na predmetu drvene konstrukcije). Ova originalna arhitektonska kompozicija je u vreme kad je izgrađena predstavljala suprotnost hladnom minimalizmu šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka, i primer (dinamičnog i toplog) romantičnog modernizma oličen u amorfnim organskim oblicima, što je omogućeno upravo upotrebom lameliranog drveta.

Novi dom je privatizovan 2006. godine i od tad je objekat pod zakupom – u njemu se nalazi prehrambena prosavnica koja koristi samo prizemlje.

Zgrada salona nameštaja Novi dom 1980. godine
(autor fotografije: arh Vojislav Kujundžić)

Zgrada salona nameštaja Novi Dom 1980. godine
(autor fotografije: arh Vojislav Kujundžić)


Zgrada salona nameštaja Novi Dom 1980. godine
(autor fotografije: arh Vojislav Kujundžić)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Literatura:

Kujundžić, Vojislav. Drvene konstrukcije u mojoj arhitektonskoj praksi, Beograd 2014. str. 227-228

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*