22 Sep
2021
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Vatrogasni toranj u Zrenjaninu – od potencijalnog rušenja do obnove.

Avgusta 2021. godine, završeni su radovi na obnovi fasade Vatrogasnog tornja u Zrenjaninu. Radove je finansiralo privatno preduzeće ..Keramika Jovanović” doo Zrenjanin, u čijem je toranj vlasništvu. Pre obnove toranj se decenijama nalazio u zapuštenom stanju jer nije održavan najverovatnije još od preseljenja vatrogasne službe na novu lokaciju.

U neposrednoj blizini tornja, na istoj parceli, podignuta je stambena višespratnica na mestu gde su se nalazili prizemni objeki nekadašnje vatrogasne čete. Prvobitna namera investitora (vlasnika) je bila da se toranj sruši, jer se nije uklapao u novonastali ambijent, a njegovo mesto iskoristi za bar još dva parking mesta. Međutim, kako je toranj zaštićen zakonom, zbog svoje istorijske i arhitektonske vrednosti, investitor je bio u obavezi da ga sačuva i obnovi prema uslovima Zavoda.

Radovi na obnovi tornja obuhvatili su samo konzervaciju fasade i sanaciju krova, dok adaptacija enterijera nije bila u planu, jer investitor nije imao ideju za njegovu buduću namenu. Iako i dalje bez novog sadržaja, preduzeti radovi su zaštitili objekat od daljeg propadanja i vratili mu prvobitan izgled spoljašnje arhitekture.

Vatrogasni toranj 2021. godine
Vatrogasni toranj – pre i nakon obnove

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*