1 Sep
2020
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Konzervatorsko – restauratorski radovi na Bibićevoj kući u Melencima

Investitor: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Izvođač radova: ,,Dekorat” d.o.o, Beograd
Konzervatorski projekat: Spomenka Urošević, dia
Građevinski nadzor: Svetozar Bjelić, dipl.ing.građ
Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin (Spomenka Urošević, dia, Željko Popov mast.inž.arh i Vesna Majstorović, istoričar umetnosti)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Početkom oktobra 2019. godine započeto je izvođenje prve faze konzervatorsko – restauratorskih radova na Bibićevoj kući u Melencima koja je završena krajem 2020. godine.

BIBIĆEVA KUĆA PRE KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKIH RADOVA 

Bibićeva kuća je dugi niz godina bila u veoma lošem stanju. Zbog oštećenja krovnog pokrivača – starog biber crepa, i prokišnjavanja, došlo je do trulјenja krovne građe, deformacije oblika krova, pojave pukotina i propadanja konstrukcije objekta. Na krovu su primetna oštećenja zbog kojih su se pojavile deformacije tavanske konstrukcije i opasnost od obrušavanja. Usled sleganja zidova, nastale su i znatne pukotine na zidovima. Zbog svega toga pretila je opasnost od urušavanja ovog vrednog spomenika kulture.

Dvorišna fasada

Početak radova

Zavod za zaštitu spomenika kulture izradio je Konzervatorsko-restauratorski projekat sanacije i adaptacije Bibićeve kuće u Melencima još 2009. godine, kada je objekat bio pod prethodnom zaštitom, sa odgovornim projektantom Spomenkom Urošević, arhitektom konzervatorom i saradnicima Vesnom Majstorović, istoričarem umetnosti konzervatorom i Lolom Čolić, građ. tehničarem konzervatorom. Nakon utvrđivanja za kulturno dobro 2018. godine i učestvovanja na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, projekat je dobio sredstva za realizaciju Prve faze radova.

Postavljanje skele

Prva (a) faza izvedena tokom 2019. godine, obuhvatala je sanaciju krovne konstrukcije glavnog krila i postavlјanje novog krovnog pokrivača, od zelenog engobiranog crepa, a na kulama gleđosanog biber crepa. Takođe,  obijanje celokupne fasade i novo malterisanje, sa ukrasima malterske plastike, u svemu prema autentičnom izgledu (venci, frontoni, okviri oko i ispod prozora). Zidarski radovi obuhvatili su i sanaciju zidova od kapilarne vlage (koja je na nekim mestima dostigla visinu i do 2,00m) Roofix krečnim sanacionim malterom. Izrađeni su i novi oluci, kao i nove opšivke od pocinkovanog bojenog lima. 

Izgled ulične fasade nakon radova

Prva (b) faza realizovana tokom 2020. godine, obuhvata obnovu dvorišnih fasada, krovne konstrukcije dvorišnog krila, izradu novog spoljnog stepeništa, molersko-farbarske i bravarske radove i  stolarske radove (izrada novih prozora i vrata) na celom objektu.

Bibićeva kuća nakon kontervatorsko-restauratorskih radova, januar 2021. godina
Dvorišna fasada

Drugom fazom biće obuhvaćeni radovi u enterijeru: izrada nove  instalacije el. energije, sistema grejanja, vodovoda i kanalizacije. Za to je potrebno uraditi projektno – tehničku dokumentaciju.

Treća faza će ubuhvatiti parterno uređenje dvorišta, kome takođe predstoji izrada projektno tehničke dokumentacije.

Nakon obnove, predviđeno je  pretvaranje Bibićeve kuće u objekat kulture, sa spomen sobom plemićke porodice Bibić i značajnih istorijskih ličnosti Melenaca i mesto gde će se promovisati razne kulturno-umetničke i društvene delatnosti. Pretvaranjem Bibićeve kuće u objekat kulture i jedinstveni kulturni centar za građane Melenaca, pre svega omladinu i đake, omogući će se samoodrživost ovog značajnog kulturnog dobra. Cilјne grupe su , pre svega, meštani Melenaca i okoline, ali i i turisti, gosti banje Rusande itd. Svi oni moći će da se upoznaju sa bogatom istorijom sela Melenci.
Cilј ovog projekta svakako je zaštita, očuvanje i unapređenje kulturnog nasleđa kao i razvoj i pokretanje kulturnog života sela.

Spomenka Urošević, arhitekta konzervator

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*