1 Sep
2020
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Konzervatorsko – restauratorski radovi na Bibićevoj kući u Melencima (druga faza)

Investitor: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Izvođač radova: ,,Dekorat” d.o.o, Beograd
Konzervatorski projekat: Spomenka Urošević, dia
Građevinski nadzor: Svetozar Bjelić, dipl.ing.građ
Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin (Spomenka Urošević, dia, Željko Popov mast.inž.arh i Vesna Majstorović, istoričar umetnosti)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Početkom oktobra 2019. godine započeto je izvođenje konzervatorsko – restauratorskih radova na Bibićevoj kući u Melencima. Prva faza radova završena je decembra.

Početkom septembra 2020. godine počela je realizacija druge faze radova.

Izgled ulične fasade nakon radova
Postavljanje skele

Bibićeva kuća je dugi niz godina bila u veoma lošem stanju. Zbog oštećenja krovnog pokrivača – starog biber crepa, i prokišnjavanja, došlo je do trulјenja krovne građe, deformacije oblika krova, pojave pukotina i propadanja konstrukcije objekta. Na krovu su primetna oštećenja zbog kojih su se pojavile deformacije tavanske konstrukcije i opasnost od obrušavanja. Usled sleganja zidova, nastale su i znatne pukotine na zidovima. Zbog svega toga pretila je opasnost od urušavanja ovog vrednog spomenika kulture.

Zavod za zaštitu spomenika kulture izradio je Konzervatorsko-restauratorski projekat sanacije i adaptacije Bibićeve kuće u Melencima još 2009. godine, kada je objekat bio pod prethodnom zaštitom, sa odgovornim projektantom Spomenkom Urošević, arhitektom konzervatorom i saradnicima Vesnom Majstorović, istoričarem umetnosti konzervatorom i Lolom Čolić, građ. tehničarem konzervatorom. Nakon utvrđivanja za kulturno dobro 2018. godine i učestvovanja na konkursu Ministarstva kulture i informisanja RS, projekat je dobio sredstva za realizaciju I faze radova.

Prva faza obuhvata sanaciju krovne konstrukcije glavnog krila i postavlјanje novog krovnog pokrivača, od zelenog engobiranog crepa, a na kulama gleđosanog biber crepa. Takođe, predviđeno je i obijanje celokupne fasade i malterisanje, sa ukrasima malterske plastike, u svemu prema autentičnom izgledu (venci, frontoni, okviri oko i ispod prozora). Zidarski radovi obuhvataju i sanaciju zidova od kapilarne vlage, koja je na nekim mestima dostigla visinu i do 2,00m, Roofix krečnim sanacionim malterom. Izradiće se i novi oluci, kao i nove opšivke od pocinkovanog bojenog lima.

Druga faza obuhvata obnovu dvorišnih fasada, krovne konstrukcije dvorišnog krila i celokupne stolarske radove (izrada novih prozora i vrata), molersko-farbarske i bravarske radove.

Trećom fazom biće obuhvaćeni radovi u enterijeru. Nakon obnove, predviđeno je  pretvaranje Bibićeve kuće u objekat kulture, sa spomen sobom plemićke porodice Bibić i značajnih istorijskih ličnosti Melenaca i mesto gde će se promovisati razne kulturno-umetničke i društvene delatnosti. Pretvaranjem Bibićeve kuće u objekat kulture i jedinstveni kulturni centar za građane Melenaca, pre svega omladinu i đake, omogući će se samoodrživost ovog značajnog kulturnog dobra. Cilјne grupe su , pre svega, meštani Melenaca i okoline, ali i i turisti, gosti banje Rusande itd. Svi oni moći će da se upoznaju sa bogatom istorijom sela Melenci.
Cilј ovog projekta svakako je zaštita, očuvanje i unapređenje kulturnog nasleđa kao i razvoj i pokretanje kulturnog života sela.

Spomenka Urošević, arhitekta konzervator

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*