Zgrada Velikobečkerečke štedionice (danas Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanina)

Kategorizacija: Spomenik kulture od velikog značaja
Adresa: Trg dr Zorana Đinđića br.1
Katastarska parcela br. 4886 K.O. Zrenjanin
……………………………………………………..
Prvi vlasnik: trgovačka porodica Frajnd (Freud)
Vreme izgradnje: početak sedamdesetih godina 19. veka
Projektant: nepoznat
Stil: klasicizam
Rekonstrukcija zgrade: 1890 – 1910.
Investitor: Velikobečkerečka štedionica
Projektant: nepoznat
Stil: akademizam (neorenesansa)
Sanacija i restauracija: 2015 – 2019. godine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trgovačka familija Frajnd početkom sedamdesetih godina 19. veka podigla je jednospratnu zgradu u kojoj se u prizemlju nalazila kafana ,,Kruna”, a na spratu hotel.
Vеlikоbеčkеrеčkа štеdiоnicа nа Vilzоnоvоm trgu, dаnаs Тrgu dr Zоrаnа Đinđićа br. 1, оsnоvаnа је 1872. gоdinе, a jedan od osnivača je bila porodica Frajnd. Nе znа sе gdе је bilо prvо, privrеmеnо sеdištе оvе bаnkе, аli је izvеsnо dа је 1890. gоdinе Vеlikоbеčkеrеčkа štеdiоnicа оtkupilа оd firmе „Frајnd“ hоtеl „Krunu“ za 48 000 forinti i na spratu smеstitila svоје prоstоriје. Sеm tоgа, sudеći prеmа оnоvrеmеnim nоvinskim nаtpisimа, štеdiоnicа је rеnоvirаlа hоtеl, а zgrаdu оprеmilа vоdоvоdnim i еlеktrо-instаlаciјаmа. Izvеsnо је dа је tоm prilikоm i uličnа fаsаdа оvоg оbјеktа dоbilа dаnаšnji izglеd.
Izgradnjom Vojvođanske banke i podizanjem platoa ispred, zgrada je izgubila na urbanističkom značaju i reprezentativnosti koju je ranije imala dok je prostor ispred činio stari trg.

stedionica

U 2016. godini završeni su konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi uličnog krila zgrade Velikobečkerečke štedionice. (OBNOVA ZGRADE VELIKOBEČKEREČKE ŠTEDIONICE)
Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin je izradio konzervatorsko – restauratorski projekat sanacije i rekonstrukcije uličnog krila zgrade, na osnovu kog je Ministarstvo kulture Republike Srbije odobrilo sredstva za njenu obnovu.

IMG_0974 sajt
Ulična fasada

centralni rizalit sm
Centralni rizalit sa figuralnim kompozicijama od terakote i gipsa – dve ženske figure i košnica, simboli štednje i marljivosti, bogatstva i blagostanja, često se predstavlja na fasadama zgrada banaka i osiguravajućih društava.
Bista Merkura, rimskog boga trgovine (grčki Hermes), predstavlja simboličkog zaštitnika zgrade i delatnosti koja se u njoj obavlja.

kapija za sajt
Ajnfort kapija

sajt
Dvorišna fasada
IMG_4543 sajt
Obnovljen natpis Velikobečkerečke štedionice u stepenišnom holu


Atrijumsko dvorište. Zgrada je atrijumskog tipa tj. unutrašnje dvorište je zatvoreno sa četiri strane.


Detalj dekorativne gipsane plastike


Stare fotografija: levo – deo fasade pre rekonstrukcije (Hotel i kafana ,,Kruna”), desno – fasada nakon rekonstrukcije (Velikobečkerečka štedionica)


Nekadašnji prostor trga ispred štedionice


izgled zgrade štedionice sedamdesetih godina 20. veka