Zgrada Jovana Ekštajna

Kategorizacija:Spomenik kulture
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića br.39
Katastarska parcela br. 4868, KO Zrenjanin
………………………………………………

Prvi vlasnik: Jovan Ekštajn, vlasnik fabrike kože
Vreme gradnje: 1939. godine
Projektant: Mihalj Materh (Mihály Matterh), građevinar
Stil: moderna

Tvornica koža ,,Jovan Ekštajn i sin” osnovana je kao kožarska radionica i prodavnica još 1865. godine, a osnivač je bio Adolf Ekštajn. Dimenzije fabrike je dobila tek 1926., kada je upošljavala 100 radnika i proizvodila sve vrste kože za unutrašnje i inostrano tržište. Fabrika se nalazila u Ulici Gundulićevoj 8.
U prizemlju se nalazila kožarska radnja i magacin za kožu, a na spratu kancelarije.
Porodica Ekštajn bila je jedna od najimućnijih jevrejskih porodica u gradu.

Zgrada je polunapuštena, samo je prizemlje uličnog krila u upotrebi. U veoma lošem je stanju, dotrajale krovne konstrukcije i napuklih zidova.


Ulična fasada

Literatura: