Zgrada Gustava Frombaha

Kategorizacija: Spomenik kulture
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića br.27
Katastarska parcela br. 4862, K.O. Zrenjanin
……………………………………………………

Prvi vlasnik: Gustav Frombah, direktor štedionice (pretpostavka)
Vreme gradnje: oko 1879 -1880. godine
Projektant: nepoznat
Stil: romantizam

Staru prizemnu kuću Frombah je kupio od potomaka Teodora Miletića i na njenom mestu sagradio današnju zgradu.
Zgrada je oblikovana u duhu romantizma. Dekorativna gipsana i malterska plastika fasade je očuvana u potpunosti dok je prizemlje početkom 20. veka preoblikovano proširivanjem otvora za izloge radnji. Prilikom radovan na zameni izloga, uočeni su gornji polukružni delovi prvobitnih otvora koji su širine prozora na spratu. Današnji otvori izloga lokala različitih su dimenzija i materijalizacije. Izuzetno dekorativno izrađen balkon sa ogradom od livenog gvožđa danas nema funkciju jer je umesto balkonskih vrata ugrađen prozor.

Prilikom budućih restauratorskih radova, Zavod će insistirati na vraćanju prvobitnih otvora prizemlja sa dekoracijom (ukrasne zvezdaste rešetke na lukovima otvora koji se danas nalaze jedino iznad vrata ulaza u hodnik), balkonskih vrata i originalne prozorske podele na šest polja.


Ulična fasada


Dekorativni balkon od livenog gvožđa i gipsani ukras sa predstavom Bahusa u prepletu vinove loze, girlande i stara numeracija – broj 613, iznad ulaza


Kapija i stari ulični broj iznad


Dvorišna fasada. Dvorište zgrade je zajedničko sa zgradom pod brojem 29 (zgrada porodice Freud).


Fotografija izmedju dva Svetska rata


Idealna rekonstrukcija fasade