Ulica Žarka Zrenjanina

U ovoj širokoj ulici (između dva svetska rata nosila je naziv Geteova ulica), koja je bila jedna od glavnih gradskih arterija, nalazi se kuća koja se svojom arhitekturom izdvaja od ostalih. 

VILA DR JOSIFA KENCELA, Ulica Žarka Zrenjanina br.20

Prvi vlasnik: dr Josif Kencel (Könczöl József)
Vreme gradnje: 1928. godina
Projektant: Josif Baktai, zidarski majstor
Stil: romantizam

Porodična vila razuđene pravougaone osnove povučena je od ulične regulacije i smeštena na uskoj parceli. Izgrađena je krajem treće decenije 20. veka, ali ima karakteristike istoricističkih zdanja iz 19. veka. Ugao je naznačen kvadratnim tornjem izražene strehe sa oštrim krovom pokrivenim crepom i plitkim rizalitom sa strmim trougaonim zabatom. Fasada ima svedenu dekoraciju sa plitkom malterskom plastikom oko prozorskih otvora i uglova objekta. Prozori su dvokrilni, osim jednog na zabatu koji je trokrilni. 

Vila skladnih proporcija je ostvarenje lokalnog projektanta, građena po uzoru na letnjikovce Austrougarskih banja sa kraja 19. veka.