Rodna kuća narodnog heroja Stevice Jovanovića

Kategorizacija: Spomenik kulture
Adresa: Ulica Đorđa Stratimirovića br. 14
Katastarska parcela br. 5934, K.O. Zrenjanin
…………………………………………..

Kuća za koju se tvrdi da je u njoj rođen narodni heroj Stevica Jovanović je tipična građanska kuća podignuta 1910. godine. Danas je potpuno bez dekoracije, ali je u svom originalnom izgledu bila ukrašena malterskom plastikom u stilu secesije, čiji se segmenti još uvek mogu videti na drugoj polovini kuće koja se vodi pod brojem 16. U pitanju je dvojna kuća sa dva identična dela, istog rasporeda prostora i fasadne dekoracije. Sа dvоrišnе strаnе је nаtkrivеni trеm nа stubоvimа.
Kućа је sоlidnо grаđеnа i оčuvаnа, sem što joj treba vratiti originalnu fasadnu dekoraciju.

 


Dvojna kuća pod brojevima 16 i 14


Izgled ulične fasade kuće pod brojem 14 pre uklanjanja fasadne dekoracije.


Spomen ploča