Žitni magacin u Novom Bečeju

Žitni magacin u Novom Bečeju podignut je između 1778. i 1780. godine kao masivna jednospratna građevina izdužene pravougaone osnove postavljene povučeno od regulacione linije Ulice Rajka Rakočevića pored nasipa na nekadašnjem ušću Malog Begeja u Tisu.  Zgrada ima tri etaže: prizemlje, sprat i tavan. Konstruktivni sklop čine masivni obodni zidovi debljine 69 cm. Raspon podužnih zidova je 10 m.  Međuspratna konstrukcija je drvena kao i krovna. Unutar magacina sačuvani su svi konstruktivni i funkcionalni elementi od kvalitetne hrastovine: stubovi, grede, kosnici, pajante, podovi, stepeništa, ograde.

Fasade su malterisane, krov je četvoroslivan i pokriven biber crepom. Prvobitna funkcija skladištenja i čuvanja žita je sačuvana  do danas. Žitni magacin je jedna od najstarijih sačuvanih građevina u Novom Bečeju i značajan je objekat tehničke kulture koji svedoči o nekadašnjem načinu skladištenja i čuvanja žita.
 

literatura:
S.Bakić,Graditeljsko nasleđe na teritoriji opštine Novi Bečej, Građa za proučavanje spomenika culture Vojvodine XX,Novi Sad 1999, 9-54; Dokumentacija Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad

Žitni magacin
Žitni magacin