Narodna biblioteka u Novom Bečeju

Zgrada Narodne biblioteke  je zidana početkom dvadesetog veka, kao stambena porodična kuća. To je prizemna kuća, pravougaone osnove sa zatvorenom verandom sa zadnje strane. Ulična fasada je bogato dekorisana klasicističkim i secesijskim elementima dok je dvorišna fasada oblikovana u stilu klasicizma. Postavljena je na regulacionu liniju ulice, na kojoj je i zidana ograda sa transparentnom kapijom od gvozdenih profila. Ulična fasada podeljena je na dva rizalita i centralno polje. Na rizalitima je po jedan trokrilni prozor, nadvišen prekinutim timpanonom. U centralnom polju su dva prozora sa arhitravnim natprozornim gredama. Iza kuće je prostrano dvorište sa živopisnim pomoćnim objektima utonulim u bogato zelenilo. Tu su nekadašnja kuća za poslugu, štale, šupe, poljski klozet sa rezbarenim ukrasima, kao i dekorativno obrađena pumpa za vodu od livenog gvožđa. Dvorište sa zelenilom i ovim objektima pruža sliku veoma prijatnog ambijenta.
 

Literatura:
S.Bakić,Graditeljsko nasleđe na teritoriji opštine Novi Bečej, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XX,Novi Sad 1999, 9-54; Dokumentacija Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad

Dvorišna fasada
Dvorišna fasada

 

Ulična fasada
Ulična fasada