Kapela Stanković na pravoslavnom groblju u Novom Bečeju, posvećena Svetom Đorđu

Vranjevačko groblje je 1852. godine preneto iz centra sela, (iz današnjih ulica 7. jula i Marka Oreškovića) na mesto gde se i danas nalazi, u Ulicu Milošev put. Tu je podignuta mala crkva 1926. godine kao zadužbina Milanka Stankovića i supruge Sofije Grujić, posvećena sv. Đorđu. Građevina je manjih dimenzija, ali je rađena sa pretenzijama monumentalnosti. To je jednobrodna građevina, sa petostranom apsidom i tri tornja koji flankiraju zapadno pročelje. Konstruktivni sklop čine masivni obodni zidovi i polukružni luci na pilastrima, koji nose plitke poluobličaste svodove i dele crkvu na tri traveja. Na zapadnoj fasadi je portik na četiri stuba sa jonskim kapitelima koji nose arhitrav i timpanon. Tornjevi su uski i visoki, sa kapama u vidu stepenastih piramida. Crkva je oblikovana po uzoru na bečejsku crkvu sa stilskim obeležjima eklektike i elementima klasicizma.
 

S.Bakić,Graditeljsko nasleđe na teritoriji opštine Novi Bečej, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XX,Novi Sad 1999, 9-54; Dokumentacija Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
 

Kapela Stanković
Kapela Stanković

 

Zapadni portik
Zapadni portik