Ikonostas srpske pravoslavne crkve u Beodri

Prema novijim istraživanjima ikonostas u pravoslavnoj crkvi posvećenoj Svetom Stefanu u Beodri  pripisuje se Teodoru Popoviću, ikonopiscu bečkerečke slikarske porodice Popović, koji je kao slikar bio do skoro potpuno nepoznat i neproučen. Ovim delom on se pokazuje kao stvaralac velikog značaja i uloge u razvoju slikarske umetnosti u Srba, posebno u XVIII veku na tlu Vojvodine. Isti značaj ima i pozlaćena, drvorezbarena ornamentika oko slikarskih površina, barokno-rokajne stilizacije čiji autor nije poznat. Ikonostas je slikan 1778. godine. Natpis o tome i o prenošenju ikonostasa iz starije crkve u ovu sadašnju, 1874. godine, kao i o njegovom obnavljanju 1904. godine, stoji na kartuši na carskim dverima.

Crkva je jednobrodna građevina, postavljena svojom zapadnom fasadom na regulacionu liniju ulice, dok je ograda porte izbačena prema putu za oko 5-6 metara od regulacione linije. Konstruktivni sklop čine noseći zidovi i polukružni lukovi na koje se oslanjaju poluobličasti svodovi. Iz zapadnog pročelja se uzdiže visoki zvonik. Crkva je jednostavne dekoracije, bez posebnih stilskih karakteristika. Dekoraciju čine plitke niše, polukružno završene u kojima je po jedan prozor, pilastri, sokla, potkrovni venac, zabat sa timpanonom i blago izvijenim zidovima koji spajaju zabat i zvonik, što je svedene i pojednostavljene dekoracije koja samo asocira na baroknu.
 
Literatura:
Dokumentacija Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad

Crkva
Crkva

 

Ikonostas
Ikonostas