Crkva Svetog Nikole u Radojevu (Klarija)

Spomenik kulture

Srpska pravoslavna crkva svetog Nikole u Radojevu podignuta je 1841. godine kako svedoče arhivska dokumenta sačuvana u crkvi. Crkva po osnovnoj koncepciji pripada tipu jednobrodne klasicističke građevine sa zvonikom na zapadnoj strani i apsidom na istočnoj. Konstruktivni sklop čine masivni obodni zidovi i polukružni luci koji nose sferne svodove. Unutrašnjost crkve je lukovima podeljena na oltarski prostor, dva središnja traveja naosa i pripratu. Prostor hora na zapadnom delu broda je podignut na dva stuba i ograđen je masivnom zidanom ogradom.

Zidna slika nad solejom Bog Otac sa jevanđelistima rad je Nikole Aleksića iz vremena slikanja ikonostasa, oko polovine XIX  veka. Ostala zidna dekoracija je umerena, i rad je veštog dekoratera – molera takođe iz istog perioda. Ikonostas, tronovi i pevnice su rad istog majstora drvorezbara prve polovine XIX  veka, dok je ikone slikao Nikola Aleksić 1858. godine. Na ikonostasu ima 34 ikone. Svojom monumentalnošću, konstruktivnim rešenjima i izuzetnim ikonostasom i tronovima, crkva predstavlja veoma značajno kulturno dobro.

Godine 2001, prema Uslovima i nadzorom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, izvedeni su konzervatorsko – restauratorski radov na sanaciji tornja i zapadne fasade (sanacija konstrukcije tornja, zamena pokrivača od lima, postavlјanje nove limarije, malterisanje i bojenje fasa iobnova stolarije)
Godine 2008.izvedeni su radovi na sanaciji krovne konstrukcije i postavlјanju novog biber crepa.

Literatura:
Dokumentacija Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad

 

Zapadna fasada 2005
Zapadna fasada 2005

 

Zapadni portik
Zapadni portik

 

Severna fasada
Severna fasada

 

Severni portal
Severni portal

 

Brod crkve
Brod crkve