Crkva Arhangela Gavrila u Bočaru

Veliki značaj

Pravoslavna crkva u Bočaru podignuta je 1814. godine u  centru naselja, na verovatno prirodnom malom uzvišenju, čija je porta u prošlim vremenima bila  ograđena ogradom od opeke od koje se danas prepoznaju samo fragmenti.

Crkva je jednobrodna građevina sa petostranom oltarskom apsidom, izduženim prostorom naosa i dvospratnim zvonikom iznad zapadnog ulaza. Skladnom fasadnom dekoracijom anonimni graditelj je postigao utisak reprezentativnosti. U dubokim kasetiranim nišama, nalik na školjke, smešteni su prozorski otvori koji, u kombinaciji sa plitkim pilastrima završenim ispupčenim kapitelima, naglašavaju vertikalnu podelu. Ravnoteža je postignuta bogato profilisanim krovnim vencem i širokom trakom ispod njega, ukrašenom ornamentima u vidu meandra.

Zapadnim pročeljem dominira glavni portal sa timpanonom na vrhu iznad koga se uzdiže zvonik, znatno niži nego kod barokno koncipiranih crkvenih građevina, ukrašen ugaonim pilastrima sa jonskim kapitelima i pokriven piramidalnom kapom. Međutim, prvobitna barokna kapa zvonika je u davnoj prošlosti uništena pri udaru groma, pa je zamenjena kapom današnjeg izgleda. Crkva je zasvedena bačvastim svodovima koji se oslanjaju na lukove.
Ikonostas, slikarski i drvorezbarski rad nastao je u drugoj polovini XVIII veka, na šta ukazuju stilske karakteristike barokno-rokajnih obrađenih i pozlaćenih okvira ikona i slikarskih radova na kojima se uočavaju osobine “prelaznog stila”. Autori su nepoznati, kao i godina izrade. Poznato je da je ikonostas pripadao srpskoj pravoslavnoj crkvi u Vranjevu, odakle je kao stari kupljen 1826. godine i prenesen u Bočar. Postoje razlozi za pretpostavku da je ovaj ikonostas delo starijih bečkerečkih slikara Popovića, Dimitrija i Teodora. Crkva nije iznutra oslikana, ali je moguće da je bila u nekoj ranijoj fazi.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na crkvi obavljeni su u periodu 2006-2007. godine po projektu Zavoda.
 

Fasada pre radovaFasada pre radova

 

Zapadna fasada nakon restauracijeZapadna fasada nakon restauracije

 

Južna fasada sa sunčanim satom
Južna fasada sa sunčanim satom

 

Ikonostas
Ikonostas

 

Carske dveriCarske dveri

 

Bogorodica sa HristomBogorodica sa Hristom

 

Sveti Nikola
Sveti Nikola