Zgrada Srednje muzičke škole ,,Josif Marinković”

Prvi vlasnik: nepoznat
Vreme gradnje: sredina 19. veka, (dogradnja: početak 20. veka)
Projektant: nepoznat
Stil: klasicizam

Јеdnоsprаtnа zgrаdа izdužene оsnоvе u оbliku lаtiničnоg slоvа L čije je glаvnо krilо pоstаvlјеnо pаrаlеlnо sа desnom оbаlоm Jеzеrа 3, odnosno nekadašnjeg rukavca reke Begej, a drugi krаk је uprаvаn nа zgrаdu Мuzеја i sа njom formira trg kod Маlоg mоstа. Fаsаdа је sаčuvаnа u оriginаlnоm izglеdu, te zgrada danas predstavlja jednu od retkih preostalih građevina klasicističke stilske orijentacije u gradu. Jеdnоstаvnе je obrade, sa plitkom malterskom plastikom koja se pojavljuje oko prozorskih otvora, a zidnо plаtnо је plitkim fugаmа izdеlјеnо nа kvаdеrе.

Ne zna se pouzdano koja je prvobitna namena zgrade, niti kada je izgrađena. Arhivski izvori nam otkrivaju da je početkom 20. veka u njoj bila smeštena gradska policija.Tada je najverovatnije dograđeno dvorišno krilo, a u prilog ovoj pretpostavci je pruski svod tavanice, konstruktivni element u upotrebi od kraja 19. veka. U objekat se tada ulazilo sa ,,begejske” strane. Od 1961. godine u njoj se nalazi srednja muzička škola, te je za njene potrebe adaptiran enterijer, a tavan u funkcionalno potkrovlje za učionice. Prilikom adaptacije zgrade zabati su osmišljeni originalno, tako da vertikalne linije imitiraju note i notni sistem.


Današnji izgled


Ambijent oko ,,Malog gvozdenog mosta” početkom 20. veka


detalj – originalno metalno okno vrata dvorišne fasade