ZGRАDА ЕKSPОZIТURЕ DRŽАVNЕ HIPОТЕKАRNЕ BАNKЕ (danas Kontinental banka)

Kategorizacija:Spomenik kulture
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića br.33-35
Katastarska parcela br. 4865/1, K.O. Zrenjanin
…………………………………………………………..

Investitor: Državna Hipotekarna banka
Vreme gradnje: 1937. godina
Projektant: arh. Dragomir V. Petković
Stil: modrena
Vlasništvo: mešovito

Hipotekarna banka sagrađena je glavnoj ulici u stilu moderne 1937. godine na mestu dve raskošne jednospratnice podignute u duhu romantizma sredinom 19. veka koje je ova banka otkupila i na njihovom mestu sagradila nov, funkcionalan objekat. Danas je ovde smeštena Kontinental banka.

Ekspozitura Državne hipotekarne banke otvorena je u Petrovgradu 1. januara 1934. na zauzimanje trgovca Živka Terzina. Par godina kasnije banka je podigla svoju zgradu i to kao prvu modernu, bezornamentalnu građevinu u glavnoj gradskoj ulici. Arhitektonsku opnu građevine čine sve sami amblemi arhitektonskog modernizma: ravna krovna konstrukcija, fasade oslobođene drugostepene plastike i ukrasa, masivni nosač zastave. Široko modelovano prizemlje u pravilnom kvadratnom rasteru obloženo je kamenim pločama. Glavni akcenat pročelja je široki, zaobljeni erker u visini prvog i drugog sprata, dok je u prizemlju to masivni centralni ulaz uvučen u odnosu na ravan fasade – likovno zaokružen reprezentativnim ulaznim vratima u kombinaciji drveta, stakla i metala koja vode u prostrani bančin hol, šalter salu i kancelarije. Arhitekta je predvideo slobodnostojeću skulpturu atlete na postamentu na glavnoj fasadi, ali se od te zamisli, iz nama nepoznatih razloga, odustalo. U suterenu su bile smeštene razne ostave i magacini dok su na prvom i drugom spratu projektovani prostrani, luksuzni stanovi za rukovodioce banke.
O autoru projekta se zasada gotovo ništa ne zna. U novinskom tekstu povodom izgradnje objekta stoji da je projekat izrađen u birou arhitekte Živkovića iz Beograda. Novinari pominju i inženjera Dragana Popovića ispred Hipotekarne banke a njegov potpis zaista i nalazimo na planovima, uz potpis arhitekte Petkovića.

Vesna Karavida, istoričar umetnosti


Ulična fasada

Napomena: Na mestu današnje zgrade banke, nalazile su se dve jednospratne zgrade Milana Mihajlovića, podignute šezdesetih godina 19. veka.

Izvori:

* Đurđev, Branislav (ur.). Istorija bankarstva u Vojvodini: Matica Srpska, Novi Sad 2001;
* IAZ. F-97, Gradsko poglavarstvo Petrovgrad 1919-1945, 32551-1938, Državna hipotekarna banka;
* Stanojlović, Aleksandar (ur.). Petrovgrad. Petrovgrad 1938;
* Karavida, Vesna. Zrenjanin-graditeljska baština. Zrenjanin: Knjižara Teatar, 2002;