Ulica Zmaj Jovina

Zmaj Jovina ulica proteže se od raskrsnice sa Narodnom omladinom, do Žutog mosta. Ona je prekinuta zbog presecanja novog toka Begeja, te je iz tog razloga značajan broj kuća porušen, a između ostalog i vila Gutmanovih. U ulici se nalaze građanske kuće bogatijeg sloja stanovništva, međutim retko koja kuća je očuvana u originalnom obliku.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Br. 1-1a Građanska kuća
…………………………………….
Prvi vlasnik: nepoznat
Projektant: nepoznat
Vreme izgradnje: osamdesete godine 19. veka
Stil: neorenesansa

Građanska kuća sa širokim uličnim frontom ima asimetrično komponovanu fasadu u čijem središtu se nalazi ajnfort prolaz zatvoren dekorativnom trokrilnom kapijom. Fasada je dekorisana elementima iz repertoara renesansne arhitekture: prozori su ukrašeni šembranima (malterskim okvirima) sa lučnim frontonima, koji se oslanjaju na konzole i ključni kamen.

Originalan izgled fasade je sačuvana samo na desnoj polovini, ali se nalazi u veoma lošem stanju. Na fasadi stoji tabla sa natpisom koji kazuje da je u ovoj kući počela sa radom prva gimnastička škola u Bečkereku 1867. godine. Međutim, sudeći prema dekorativnim elementima fasade, ova kuća nije mogla biti izgrađena u sedmoj deceniji 19. veka, već kasnije. Najverovatnije se na njenom mestu nalazila starija kuća u kojoj je bila gimnastička škola.

Kuća ima osnovu u obliku ćiriličnog slova П, sa dva dvorišna krila. U pitanju je dvojna kuća sa dva stambena dela i dvorišnim ekonomskim objektima.

——————————————————————————————————————————————————–

Br. 12 Građanska kuća
………………………………….
Prvi vlasnik: nepoznat
Projektant: nepoznat
Vreme izgradnje: kraj 19. veka
Stil: akademizam

Građanska kuća sa širokim uličnim frontom ima simetrično komponovanu fasadu u čijem centru se nalazi ajnfort prolaz zatvoren dekorativnom dvokrilnom kapijom. Fasada je dekorisana elementima iz repertoara klasične arhitekture: prozori su ukrašeni šembranima (malterskim okvirima) sa arhitravnim frontonima, koji su na plitkim rizalitima blago zalučeni i obogaćeni gipsanim medaljonima i ornamentima. Najvredniji deo kuće je očuvana ajnfort kapija.

Kuća ima osnovu u obliku ćiriličnog slova П, sa jednim dvorišnim krilom. U pitanju je dvojna kuća sa dva stambena dela i dvorišnim ekonomskim objektima.

Kuća je u većoj meri očuvana u izvornom obliku i dobro se održava.


Ostale kuće pod prethodnom zaštitom su u manjoj meri degradirane intervencijama na uličnim fasadama koje su izvedene zbog pretvaranja stambenog prostora u poslovan. Desna polovina kuće br.24 je ,,modernizovana”  uklanjanjem svih dekorativnih elementa i preoblikovanjem otvora. Ajnfort kapije ovih kuća su očuvane.


br. 24 Građanska kuća

Br. 26 Građanska kuća 

Br. 28 Građanska kuća