Status objekta

Potvrda o statusu objekta je polazni dokument. Ako niste sigurni da li objekat koji Vas interesuje uživa status zaštite ili prethodne zaštite, ovim dokumentom ćete razrešiti tu dilemu.

Zahtev za izdavanje potvrde o statusu objekta može podneti bilo ko u vezi sa bilo kojim objektom.

Osim izvođenja građevinskih radova na objektu, potvrda o njegovom statusu Vam može biti potrebna i u drugim administrativnim poslovima.

PREUZMITE DOKUMENT

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas.