10 Oct
2022
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Radovi na obnovi krova PALATE SRPSKE ZADRUŽNE BANKE u Zrenjaninu

Investitor: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Grad Zrenjanin
Izvođač radova: ,,NPN GRADNJA” Novi Sad
Projektno-tehnička dokumentacija: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin (Željko Popov, dia i Dragana Šijak, dia)
Konzervatorski i Građevinski nadzor: Dragana Šijak dia, Svetozar Bjelić dipl.ing.građ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oktobra 2022. godine započeto je sa radovimа na obnovi krova palate Srpske zadružne banke u Zrenjaninu. Deo finansijskih sredstava je obezbeđen preko konkursa Ministarstva kulture, a na osnovu konzervatorskog projekta koji je izradio Zavod, a deo je obezbedila lokalna samouprava Grada Zrenjanina. Radovi obuhvataju sanaciju krovne konstrukcije i postavljanje novog biber crepa. U sledećoj fazi (2023) Zavod će konkurisati za sredstva za obnovu fasade.

Palata Srpske zadružne banke pod skelom

Ovim projektom Zavod je konkurisao kod Ministarstva kulture Republike Srbije sa idejom da se u deo palate useli Savremena galerija Zrenjanin. Zgrada je u državnom vlasništvu, a korisnik je Samostalni sindikat koji koristi samo manji deo prostora, deo izdaje u zakup, dok je jedan deo neiskorišćen. Kako se već godinama ovaj vredan spomenik kulture nalazi u lošem stanju, a korisnik ga ne održava, prilika je da se pronađe nova namena koja bi bila adekvatna ovoj reprezentativnoj građevini, a kojom bi se iskoristio sav prostorni kapacitet. Realizacijom projekta rešilo bi se više višedecenijskih problema. Jednoj ustanovi kulture bi se konačno, nakon 60 godina postojanja, našao trajan i funkcionalan smeštaj, a jednom vrednom spomeniku kulture obezbedila temelјna obnova, revitalizacija i nova kulturna funkcija. Problem neodgovarajućeg smeštaja depoa Savremene galerije bi takođe bio rešen obezbeđivanjem adekvatnog prostora u palati koji bi zadovoljavao odgovarajuće savremene standarde.

https://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/banat/poceli-radovi-na-obnovi-palate-nekadasnje-srpske-zadruzne-banke-u-zrenjaninu_1384978.html

Rizalit

Jedan od koraka u sledećoj fazi je izrada projektno – tehničke dokumentacije prenamene enterijera, kojim bi se prostor prilagodio potrebama Savremene galerije. Leva sala, koja je već godinama prazna, idealna je za stalnu izložbenu postavku. (Cela površina južnog zida nekadašnje šalter sale prekrivena je zidnom slikom ,,Bogatstvo Jugoslavije“ ruskog slikara Aleksandra Lažečnikova).

Rekonstrukcija stare zgrade iz sredine 19. veka izvedena je prema planovima arhitekte Dragiše Brašovana, a za potrebe Srpske zadružne banke koja je zgradu kupila 1920. godine.

dvorišna fasada

Bojan Kojičić, istoričar umetnosti

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*